Moses Melchior

Moses Melchior, 28.1.1825-25.11.1912, grosserer. Født i Kbh. (Mos.), død sst., urne på Mos. kgd., Møllegade. M. fik sin første uddannelse som købmand hos Jacob Holm & Sønner 1841-43 og lærte - som han selv senere har fremhævet - meget i denne store og mangesidede virksomhed. På grund af en brors død ønskede faderen ham 1843 hjem til sin forretning, og allerede 1850 blev han optaget som sin ældre bror Moritz' kompagnon og vedblev at være medindehaver af Moses & Søn G. M. lige til 1912, i de senere år - fra 1883 - med sin brorsøn Carl Melchior (1855-1934) som kompagnon. Som købmand ma M. utvivlsomt betegnes som den mest dristige og spekulative af de to brødre og var i sine yngre år den der var mest parat til at gå i gang med noget nyt. Gennem lange og mange rejser befæstede og udvidede han firmaets mange forbindelser på de oversøiske pladser samtidig med at han var hovedlederen af den anselige rederibedrift firmaet gennem mere end to generationer opretholdt på Vestindien. 1853-55 opholdt han sig i Melbourne for at oprette en filial der, og fra bar bund lykkedes det ham at få en virksomhed i gang, navnlig baseret på udførsel af danske landbrugsprodukter, men da landbrugets udvikling her gjorde eksporten mindre lukrativ ophævedes filialen 1862, hvorefter hovedvægten blev lagt på Vestindien. Gentagne gange besøgte M. dette øområde, ikke blot Dansk Vestindien - hvor firmaet helt op til 1911 var etableret ved firmaet M. & Co. i Frederikssted - men også Puerto Rico og andre af øerne. Herfra hjemtoges store partier af sukker og rom, og mens sukkeret solgtes til Danmark gik en del af rommen videre til de tyske Østersøprovinser. Fra Danmark afskibedes til gengæld levnedsmidler af alle slags, bygningsartikler og fra England kul, og på den måde lykkedes det firmaet at have fuld last ud og hjem til sine skibe som alle var sejlskibe mellem ca. 200 og 500 nrt. Foruden fuldriggere fandtes der i den M.ske flåde skiftevis både barkskibe, skonnertbrigger og brigger hvoraf de fleste blev realiseret i slutningen af 1800-årene. Den sidste, briggen Clara, dog først 1905. Da disse skibe altid nød anseelse for deres udmærkede og samvittighedsfulde udrustning blev de også benyttet til befordring af post og andet for den danske regering, og endnu 1901 afsendtes et hold vestindiske soldater med Clara til Vestindien. Da Puerto Rico efter den spansk-amerikanske krig fik toldfri indførsel af sukker til USA imod samtidig at åbne frit for amerikanske produkter blev handelen herfra med Puerto Rico voldsomt reduceret, og dette forhold gav i særdeleshed anledning til at det M.ske hus for denne del af sin forretning søgte nye veje frem ved etablering af firmaet Melchior, Armstrong & Dessau i New York.

Udover sin virksomhed som købmand var M. 1869-84 medlem af Kbh.s borgerrepræsentation, 1883-1905 af sø- og handelsretten og 1885-1904 af Grosserer-Societetets komité. Desuden deltog han i filantropisk virksomhed og udførte et stort arbejde i Arbejdernes byggeforening til hvis bestyrelse han var knyttet fra 1867 til sin død.

Familie

Forældre: grosserer Gerson Moses M. (1771-1845, gift 1. gang 1794 med Hanne Jacob, 1769-1801) og Birgitte (Jette) Israel (1792-1855). Ugift. - Bror til Moritz G. M. og Nathan M.

Ikonografi

Mal. af Bertha Wegmann. Silhouet (Fr.borg). Afbildet på L. Tuxens mal. Middag hos Moresco, 1906. Relief af L. Brandstrup på mindesten, 1916 (Kildevældsgade, Kbh.). Foto.

Bibliografi

M. M. i Mit hjem I, 1911 55-59. - Familieminder, af Carl H. og Clara Melchior, 1915 34-41 81-84. For og nu, 1918 32-38. D. Simonsen i Tidsskr. for jødisk hist. og lit. I, 1918 188-90. Børsen 27.12. s.å. Vikingen, 1934 nr. 5 8 9. Vagn Dybdahl i Erhvervshist. årbog IV, 1952 7-42. Moses & søn G. Melchior 1761-1961, red. P. Martin-Meyer, [1960].

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig