N.E. Øllgaard

N.E. Øllgaard, Nicolaj Esmark Øllgaard, 5.10.1775-4.3.1863, biskop. Født på Sneumgård, død i Viborg, begravet sst. Efter forældrenes tidlige død blev Ø. opdraget af en farbror og 1792 privat dimitteret; 1796 blev han cand.teol. Som ung sluttede han nært venskab med den siden kendte skuespiller og Shakespeare-oversætter P. Foersom; begge var stærkt optaget af tidens teaterliv. 1799-1801 studerede Ø. i Kiel og Göttingen, blev så præst ved Frederiks hospital og Fødselsstiftelsen i Kbh. 1805-07 var han feltpræst i Holsten, 1808 blev han præst ved Kastellet og 1809 lærer i psykologi ved pastoralseminariet. Han havde i høj grad vundet Frederik VI's tillid og blev 1811 sognepræst i Asminderød og slotspræst ved Fredensborg samt amtsprovst for Fr.borg amt. På grund af svagelighed vendte han 1824 tilbage til Kbh. som sognepræst ved Trinitatis kirke; 1830-54 var han biskop i Viborg, men tog afsked på grund af en dyb depression som formørkede hans sidste år. Ø. satte sig ikke dybe spor i stiftet, men var en yderst samvittighedsfuld embedsmand som energisk skaffede orden til veje i den forsømte stifts-administration og ikke mindst i bispearkivet. Som teolog var han ortodoks, blev karakteriseret som en solid prædikant og var til stor støtte for præsterne. Vækkelsen stod ham fjernt, men han anlagde over for den en mild kurs og mente at alle stod sig bedst ved at lade de vakte i fred. Ø. var medlem af den jyske stænderforsamling fra 1836, men spillede ikke her nogen større rolle. 1818 udgav han Foersoms digte i to bind, indledt med en smuk og troværdig biografi der også kaster interessant lys over Ø.s egen livshistorie. -Rang i 2. kl. nr. 10 1851.

Familie

Forældre: ejer af Sneumgård Niels Rasmussen Ø. (1735-83) og Margarethe Hedevig Fabricius (1745-86, gift 2. gang 1784 med ejer af Sneumgård, kammerråd Hack Kampmann, 1747-1807, gift 2. gang 1788 med Henriette Emilie Zoëga, 1766-1808). Gift 12.8.1811 med Juliane Marie Charlotte Louise Frederikke Bie, født 19.2.1773 i Kbh. (Frue), død 16.2.1858 i Viborg (gift 1. gang 1793 med kgl. kopist Christopher Hanson, 1761-94), d. af forfatter Jacob Christian B. (1738-98) og Mette M. Lemmel (1732-90).

Udnævnelser

R. 1828. DM. 1835. K. 1836.

Ikonografi

Tegn. af J. V. Gertner, 1840 (Fr.borg). Afbildet på to tegn. af samme 1846 og 1848 af salvingen 1840 (Rosenborg). Litografi af E. Bærentzen, 1845, efter tegn. af N. G. Rademacher. Silhouet af N. Chr. Fausing.

Bibliografi

Selvbiografi i P. E. Müller: Vita Andreæ Sunonis, 1830 31-34. – O. Laub i Kirkelige lejlighedstaler, udg. G. P. Brammer III, 1864 575-79 729-36. Biskop Otto Laubs levnet, udg. F. L. Mynster og G. Schepelern 11,1, 1886 189f; 11,2, 1887 9f. Nogle blade af J. P. Mynsters liv og tid, udg. C. L. N. Mynster, 1875 263f. T. S. Rørdam i Kirkehist. saml. 3.r.II, 1877-80 423. J. P. Mynster sst. 4.r.IV, 1895-97 469 473 484 714. Bj. Kornerup sst. 6.r.III, 1939-41 110 143. N. R. Øllgård i Hist. måneds-skr. for folkelig og kirkelig oplysn. I, 1883 249-52; III, 1884 181-89; IV, 1885 112-19. Magnus Stephensen i Pers.hist.t. 8.r.III, 1924 2. J. H. Berner sst. 10.r.V, 1938 206. Skat Arildsen sst. VI, 1939 211. Hans Jensen: De danske stænderforsaml.s hist. I-II, 1931-34. Henry Petersen: Den baptistiske vækkelse i Nordjylland, 1962 = Vækkelsernes frembrud i Danm. VI.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig