N.H. Blicher

N.H. Blicher, Niels Henrik Blicher, 5.4.1853-13.1.1919, havne- og stadsingeniør. Født i Sorø, død i Odense, begravet i Sorø. B. blev 1871 student fra Sorø og tog n.å. filosofikum og polyteknisk adgangseksamen. 1878 blev han cand. polyt. i ingeniørfagene. Den følgende sommer blev han assisterende ingeniør ved kystsikringsarbejderne ved Thyborøn. 1880–82 var han beskæftiget ved forskellige vandbygningsarbejder i Halsskov, Odense og Masnedsund, 1883–86 ved udvidelsen af Odense kanal og havn. Efter 1887 at have udført kloak- og vejarbejder på Middelfart sindssygeanstalt og været beskæftiget ved vandværket i Ribe blev han 1888 ansat som stads- og havneingeniør i Odense. I denne stilling forblev han til 1917 da embedet deltes i to, et havneingeniør- og et stadsingeniørembede. B. valgte det første og beklædte embedet til sin død. Den årrække i hvilken han var leder af Odenses tekniske administration var her som i andre større byer præget af store tekniske fremskridt, og B. fik derfor lejlighed til at gennemføre flere større arbejder, som vidner om hans fremragende evner, fx ordningen af Odense bys kloakforhold, gentagne udvidelser af vandforsyningen og hans kæreste og største arbejde, den i begyndelsen af århundredet fuldførte "forbedring af søvejen til Odense". Odense ligger 20 km inden for den åbne kyst, og Odense kanal der er ca. 8 km lang har en dybde på 6 m. Gennemførelsen af dette arbejde gav B. betydelig anseelse. 1904 var han medlem af kommissionen til ophjælpning af Ribe bys alm. økonomiske forhold. B.s planer for Odense bys fremtidige udvidelser og reguleringer var præget af hans interesse for den engelske havebybevægelse og dannede grundlaget for de i byen senere udførte arbejder. For at mindes B.s mønstergyldige tekniske arbejder og hans fine og indtagende personlighed opsatte venner og kolleger efter hans død en mindetavle for ham i Odense rådhus.

Familie

Forældre: adjunkt ved Sorø akademi, cand. teol. Peter Brøchner B. (1818–74) og Sabine Kannegieser (1830–82). Gift 18.5.1882 i Sorø med Marie Elisabeth Glahn, født 29.11.1854 i Sorø, død 28.10.1937 i Sorø, d. af apoteker Henrik Christopher G. (1820–99, gift 2. gang 1860 med Dorothea Christine Jensine Kielsen, 1824–95) og Bolette Andrea Nicoline Sofie Holck (1825–58).

Udnævnelser

R. 1904.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Ingeniøren XXVIII, 1919 37 620. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig