N.H. Massmann

N.H. Massmann, Nicolaus Hinrich Massmann, 10.3.1766-26.10.1816, præst. Født i Heiligenhafen i Holsten, død i Kbh. (Fred. ty.), begravet i Fred. ty. k.s kapel. M. blev student 1785 i Kiel, tog 1789 attestats i Glückstadt og blev s.å. huslærer hos A. P. Bernstorff ved hvis protektion han 1792 blev sognepræst ved Frederiks tyske kirke på Christianshavn. Teologisk hørte M. til oplysningstidens pædagogisk interesserede kreds med dennes gavnelystne og eudaimonistiske oplagthed. Hans navn er knyttet til det selskab for københavnske søndagsskoler som han stiftede 1800, og hvis formål var at give unge håndværkere gratis dansk undervisning om søndagen i regning og skrivning på et tidspunkt da disses kundskaber i det hele var kummerlige. M. mødte både forståelse og fik støtte til sin plan som virkelig løste en påtrængende opgave; han havde initiativ og organisationstalent, og der måtte stadig oprettes nye klasser, også for svende, og optages nye undervisningsfag. M. lod slå medaljer til de dygtigste, udgav 1802 en sangbog for eleverne og arrangerede en højtidelig årsfest. Eksemplet virkede i mange købstæder hvor lignende skoler oprettedes. Fra Den Reiersenske fond har selskabet fået betydelige midler, og i gejstligheden ved Holmens kirke fandt det gennem årene en varm støtte. I løbet af de første 50 år blev skolerne besogt af henved 12 000 håndværkere, i tiåret 1880-1900 af hen ved 5 000. De efter tidens krav moderniserede undervisningsforhold i den offentlige skole gjorde efterhånden denne undervisning overflødig, og 1920 ophørte selskabet med at give undervisning. 1933 oprettedes særlige afdelinger for undervisning i selvarbejde (den Massmannske klasse) og i litografi- og kemigraffagene (den Reiersenske klasse), men selskabet yder stadig tilskud til skoleafdelinger inden for Det tekniske selskabs skole i Kbh., skolehjælp til uformuende lærlige og uddeler medaljer til de dygtige elever som selskabet har støttet. Selskabet lededes indtil 1980 af en direktion på otte medlemmer, hvorefter det blev omdannet til Det Massmannske legat til uddannelsesstøtte for håndværkere, administreret af en tremands bestyrelse. M. havde med held påkaldt kongehusets interesse for skolerne som siden M.s tid stadig har haft kongelig protektion.

Familie

Forældre: senator og købmand Joachim M. (1745-1811) og Catharina Schlichting (1745-1811). Gift 24.6.1793 på Bernstorff slot med Dorothea (Doris) Eisabe v. Essen, født 26.9.1775 i Husum, død 27.1.1851 i Kbh. (Fred. ty.), d. af advokat og amtssekretær, senere kommitteret i rentekammeret, justitsråd Michael v. E. (1746-1831) og Maria Dorothea Lassen (1752-1805).

Ikonografi

Pastel af Jens Juel, formentlig 1793 (Kbh.s bymus.). Afbildet på medaljer s.m. N. L. Reiersen af C. Christensen, 1831 og af A. Hoppensack, 1887. Træsnit 1873 og 1874.

Bibliografi

N. C. L. Abrahams: Medd. af mit liv, 1876 60f. C. Nyrop: Bidrag til da. håndværkerundervisn.s hist., 1893 55-60. Samme: De Massmannske søndagsskoler i hundrede år, 1900. Johann Caspar Lavater: Rejse til Danm. i sommeren 1793, udg. L. Bobé, 1898 35 53 167.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig