N.H. Volkersen

N.H. Volkersen, Niels Henrik Volkersen, 2.3.1820-31.8.1893, mimiker. Født i Magleby ved Skælskør, død i KM., begravet på Frbg. Bogtrykker ligesom sin bror ville V. ikke være, men derimod interesserede gymnastik ham i så høj grad, at han 18 år gammel tog engagement som atlet ved Gautiers beriderselskab der bl.a. optrådte på Vesterbros ny teater (ved Bernstorffsgade; nedrevet 1875). Her fik han 1840 lejlighed til første gang at vise sig som Pjerrot i operaen Maskeballet som et tysk selskab opførte. Artisten Philippo Pettoletti, der i mange år forud havde virket sammen med figurens navnkundige fremstiller her i landet Giuseppe Casorti, vejledede ham. 1842 engagerede brødrene Price V. til morskabsteatret lige over for skydebanen på Vesterbro hvor han under Adolph Prices instruktion yderligere fik lejlighed til at uddybe sin Pjerrotfremstilling. I Tivoli optrådte V. første gang 11.10.1843 som Pjerrot i Den mekaniske Statue ved Georg Carstensens benefice, hvormed åbningssæsonen sluttede, og dette blev indledningen til at han, Peter Busholm (1815-86) -Kassander – og Harald Hesse (1817-97) – Harlekin – knyttedes til etablissementet, hvor pantomimerne tiltalte publikum i så høj grad, at brødrene Price i henhold til deres tidligere privilegium fik nedlagt forbud mod V.s forestillinger. Tivoli søgte ad forskellige omveje at slippe uden om forbudet og 1845 fik V. bevilling til i provinserne at give "mimiske og atletiske Forestillinger" som om sommeren overførtes til Dyrehaven. Først 1847 lykkedes det at få hans bevilling til også at gælde hovedstaden. Herefter blev pantomimen et fast og endnu eksisterende led i Tivolis program. Denne enestående trofasthed mod den gamle kunstart skyldes hovedsagelig V.s indsats; hans ånd svæver over Pantomimeteatret som H. C. Lumbyes over koncertsalen, selv om der må siges at være et svælg mellem V. og Pjerrots senere fremstillere.

Om vinteren drog V. på turné med sit selskab og gjorde figuren elsket, ikke mindst blandt børnene, overalt i landet. Hans geniale udførelse hvilede på de sikreste traditioner fra Casortis tid, men samtidig fordanskede han rollen. "Hans Pjerrot var," skrev Peter Hansen, "en nationaliseret Maskefigur, hvis oprindelige italienske Grazioso-Væsen blev forvandlet til Folkeeventyrets Klumpedumpe-Natur, beslægtet med Arv hos Holberg og som han Syndebuk for de mere snedige". Humørfyldt godmodighed og elskværdig hygge var udbredt over ham, og hans kåde og dog beherskede lazzi fremkaldte ikke tom, men hjertelig latter. V.s naive komik var især strålende, når dummepeter i sine egne tanker var opfindsom og fiffig. På Tivolis 50 års jubilæums-aften 15.8.1893 var han for svag til at udføre rollen, men da han støttet af sin efterfølger viste sig i den hvide dragt, modtog han en i vor teaterhistorie enestående hyldest af 20 000 mennesker. "Her kommer jeg aldrig mere," var hans sidste ord. To uger senere døde han. Siden det nuværende pantomimeteaters rejsning 1874 havde han været dets leder, og på jubilæumsdagen fik han tilsagn om at beholde sin gage i pension. Peter Busholm d.y. (1846-1904) blev hans efterfølger. Sin livserfaring udtrykte V. i disse linjer: "En Stymper den, som ej kækt tør en Spøg forsøge, men større Stymper den, som kun formaar at spøge. Svag er den Alvor, som ej frisk ad Spøgen smiler, men svagere den Spøg, som ej paa Alvor hviler".

Familie

Forældre: cand.teol, lærer, senere graver ved Frue k. i Kbh. Christian Rodbøll (Rottbøll) V. (1774-1826) og Dorthea Piccardi (ca. 1787-1854). Gift 6.9.1844 i Kbh. (Frels.) med Marie Mathilde Wendrich, født 18.5.1819 i Odense, død 23.11.1887 i Kbh. (Matth.), d. af handelsmand Johan Heinrich W. og Magdalene Samson.

Ikonografi

Træsnit af C. L. Sandberg. Træsnit 1873 og 1881 efter foto. Relief af Aksel Hansen, 1882 (Teatermus.). Træsnit 1893 efter foto. Monument 1896 med buste (V. som Pjerrot) og relief af Aksel Hansen (Tivoli, busten også Teatermus.). Træsnit 1896, efter dette litografi af Juul Møller. Statuette som Pjerrot af Elna Borch. Foto.

Bibliografi

J. Davidsen: Fra det gamle Kongens København II, 1881 (ny udg. 1910 og 1977) 203. P. Hansen i Tivoli 1843-93, 1893. [Alfr. Clemmensen] i III.tid. 10.9. s.å. Rob. Neiiendam i Teatret XIX, 1920 104f. Torben Krogh i Tilskueren LI, 1934 I 105-20. Samme i Nationaltid. 12.8.1951. Sig. Wantzin i Berl. aften 5.5.1943. O. Chr. Hingsberg i Århus amtstid. 25.8. s.å. Henry Hellssen: Harlekin og Columbine, 1944 181-200. Harald Engberg: Pantomimeteatret, 1959.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig