N.P. Jensen - statistiker

N.P. Jensen, Niels Peter Jensen, 20.1.1867-8.12.1938, statistiker, politiker. Født i Lysgård ved Viborg, død i Ålborg, begravet sst. J. var oprindelig vogterdreng og daglejer. Efter et ophold på Ranum seminarium blev han privat forberedt til skolelærereksamen som han tog 1885. Han virkede derpå nogle år som lærer, men rejste allerede 1889 til Kbh. hvor han blev student fra L. Triers kursus 1891. Han studerede siden nationaløkonomi og statistik og blev cand.mag. i statsvidenskab 1895. 1896 ansattes han som assistent i statens statistiske bureau og knyttedes jævnsides hermed som landbrugsstatistisk sagkyndig til landbokommissionen af 1895. 1907 blev han bestyrer af Kolding oppebørselsstue, 1912 amtsforvalter i Skanderborg, 1919 i Ålborg, fra hvilken stilling han afskedigedes på grund af alder 1937. J.s vigtigste indsats er hans statistiske forfatterskab. 1902 udkom det omfattende og instruktive værk Dansk Landbrug ved Overgangen til det 20. Aarhundrede i to bind og n.å. udgav han pjecen Skattereformen af 1903 med en redegørelse for omlægningen af den direkte beskatning. J. stillede sig som venstremand til folketinget i Silkeborg 1903, valgtes 1906–10 i Hornslet, 1910–13 og 1918–29 i Kjellerup. Under venstres splittelse på forsvarssagen 1909 sluttede han sig til J. C. Christensens standpunkt. I øvrigt beskæftigede han sig i tinget navnlig med landbrugsforhold og økonomiske spørgsmål, var 1907–08 og 1910–13 medlem af finansudvalget, i den sidste periode dets sekretær. 1921–24 var han venstres ordfører for toldloven.

Familie

Forældre: husmand Jens Frandsen (1818–85) og Ane Nielsdatter (1826–97). Gift 20.9.1895 i Almind ved Viborg med Marie Kirstine Nielsen, født 7.1.1869 i Almind, død 1.8.1947 i Ålborg, d. af husmand Troels N. (1836–1922) og Kirstine Andersen (1851–1919).

Udnævnelser

R. 1923.

Ikonografi

Træsnit. Afbildet på Oscar Matthiesens mal. 1923 af rigsdagen 1915 (folketinget), tegn. af samme. Foto.

Bibliografi

Studenterne fra 1891, udg. Carl S. Petersen, 1916. -Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig