N.P. Madsen-Mygdal, Niels Peter Madsen-Mygdal, 12.7.1835-19.10.1913, politiker. N. P. Madsen-Mygdal. tog skolelærereksamen 1855 fra Ranum, blev hjælpelærer i Skallerup og var 1858-62 lærer i Bagterp, 1862-1902 i Mygdal ved Hjørring hvor han 1865-76 var sognerådsformand.

Han var fra drengeårene interesseret i politik og beundrede de nationalliberale førere; han talte hele sit liv om ånden fra 48 og 49 og så i begivenhederne i de første frihedsår sine skønneste oplevelser. Efter krigen 1864 vaktes imidlertid hans kritik over for de nationalliberale; han fandt at de svigtede idealerne fra junigrundlovens dage og sluttede sig mere og mere til venstre som han fra 1873 helt og fuldt tilhørte. Hans forbillede blev især C. Berg, hvis nationale tro og dybe retsfølelse kaldte på noget beslægtet hos ham selv.

1882 valgtes han ind i landstinget for 7. kreds og genvalgtes til sin død. Ret hurtigt blev han en af venstres førere i tinget, 1892 medlem af dets finansudvalg, dets sekretær 1902, statsrevisor 1895, 1. viceformand 1902.

Med sin høje, tunge skikkelse, sit rolige vendelbomål og sin vægtige saglighed fyldte han sin plads i de utallige debatter, han i årenes løb førte med højres førere og de moderate. Efter Bergs død stod han især J. C. Christensen nær og støttede ham kraftigt, også efter systemskiftet. Han stod altid stejlt på de store spørgsmål, men kunne i enkeltheder være bøjelig, havde således en hoveddel i skatteforliget 1903. Som medlem af forsvarskommissionen af 1902 var han den der udformede venstres betænkning.

Han var og blev en uforsonlig modstander af Københavns befæstning, og på dette punkt kom han i sine sidste år til at bryde med sit gamle parti. Da N. Neergaards fremskudte forter var opgivet efter valget 1909, havde N. P. Madsen-Mygdal åbenbart ventet at J. C. Christensen ville holde fæstningen helt ude af betragtning. Ved forsvarsforliget få måneder efter gik venstre ind for dens foreløbige bevarelse. Som følge heraf trådte han i næste samling ud af venstre, genvalgtes ikke til finansudvalget eller som viceformand 1910 og faldt som statsrevisor 1912. Marts 1913 meldte han sig ind i det radikale venstre og valgtes okt. s.å., få dage før sin død, af det ind i finansudvalget.

Han skrev i årenes løb en mængde avisartikler om politiske emner. 1912 udkom hans Politiske Oplevelser der i form af et forsvar for hans politik giver ikke uvigtige bidrag til venstres historie. Bogen præges af hans bitterhed mod J. C. Christensen, hvis kølige vurdering af magtforholdene N. P. Madsen-Mygdal ikke forstod. Selv står han i venstres historie som idealernes trofaste tjener.

Sønnen Johannes Madsen-Mygdal, født 30.3.1874, død 24.12.1924, begyndte som bogholder på Tuborg men knyttedes 1897 til ØK, hvor han 1909 blev adm. direktør og 1911-19 leder af firmaets afdeling i London. Han omkom ved en ulykke. R. 1912. DM. 1919. K2. 1922.

Familie

Født på Gøl, død i Tarm, begravet i Mygdal.

Forældre: gårdejer, sognefoged Mads Jensen (Mariager) (ca. 1777-1851) og Ane Sophie Christensdatter (1795-1874). Navneforandring 5.12.1895. Gift 9.6.1859 i Hjørring (Skt. Olai) med Ane Kirstine Jacobsen, født 19.8.1839 i Skt. Olai sg., død 2.7.1902 i Mygdal, d. af gårdmand Jacob Pedersen (1812-83) og Ane Olesdatter (1816-87). - Far til Thomas Madsen-Mygdal og Aage Madsen-Mygdal.

Udnævnelser

R. 1902. DM. 1907.

Ikonografi

Tegn. af Emil Krause og af Eigil Petersen (Kgl. bibl.). Karikatur af K. Gamborg, 1890 (Fr.borg). Foto.

Bibliografi

N. P. M.-M.: Politiske oplevelser, 1912 (anm. af L. Th. Arnskov i Tilskueren XXX, 1913 II 952-56). - N. P. Bransager og P. Rosenkrantz: Den danske regering og rigsdag, 1901-03 712-17. A. Bobjerg i Højskolebl. XXXVIII, 1913 1435-410. Politiken 20.10.s.å. Vendsyssel tid. 20.10. og 21.10.s.å. Ålborg amtstid. 20.10.s.å. og 12.7.1935. Thomas Larsen: En gennembrudstid II, 1922. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig