N.P. Mols

Artikelstart

N.P. Mols, Niels Pedersen Mols, 27.3.1859-25.10.1921, maler. Født i Grumstrup, Vedslet sg., Århus amt, død i Kbh., urne sst. (Vestre). M., hvis forældre var fattige husmandsfolk, kom allerede som otteårig ud at tjene som vogterdreng. Da man ret tidligt blev opmærksom på drengens kunstneriske evner blev han femten år gammel sat i malerlære i Århus, blev svend og kom ind på den tekniske skole der hvorfra han dimitteredes til kunstakademiet i Kbh. Her fulgte han undervisningen fra okt, 1880 til april 1884 samtidig med at han ernærede sig ved sit håndværk. 1889 rejste han med akademiets støtte til Holland, Belgien og Paris, og april-okt. 1890 var han i Italien på det store rejsestipendium. For Anckers legat, som han fik 1907, var han igen på en længere rejse. - M. debuterede på Decemberudstilling 1883 med billedet En Kostald. Fra 1884 til sin død udstillede han hvert år på forårsudstillingen ved Charlottenborg. Desuden har han deltaget i Kunstnernes efterårsudstilling 1908-09 og i en række store inden- og udenlandske udstillinger hvorfra han ofte hjembragte medaljer, således i Paris 1889 og 1900, i Chicago 1893, i Antwerpen 1894 og i München 1913. I marts 1889 havde han en udstilling i Kunstforeningen sammen med L. A. Ring og 1908 en separatudstilling i Foreningen for national kunst. Efter hans død foranstaltedes en auktion over hans efterladte malerier på Charlottenborg i febr. 1922, og Foreningen for national kunst udstillede 1959 nogle af hans værker sst. M.s kunst vandt tidligt påskønnelse. Akademiets årsmedalje modtog han første gang 1893 for Medens Redningsbaaden er ude (Randers museum) og anden gang 1894 for Regnvejr hvorved han blev medlem af plenarforsamlingen. Den Neuhausenske præmie fik han 1895 for Billedhugger Professor Saabye i sit Atelier. 1909-17 var han medlem af akademirådet.

M. hører til blandt 80ernes banebrydere for naturalismen i dansk kunst. Sit gennembrud fik han med Roeoptagning, 1887 (kunstmuseet) der gjorde stærkt indtryk på samtiden ved sin sanddru skildring af dagliglivet på landet og det smukke samspil mellem landskab, vejrlig og dyr. Tidligere havde han især dyrket figur- og portrætmaleriet; nu fandt han sit specielle felt i skildringer af de køer og den jyske natur han fra sin barndom var fortrolig med selv om han undertiden også søgte sig andre motiver, fx fra Vestkysten, som i Redningsbaaden køres til Stranden, 1895 og Stranding, 1894. Helst malede han gråvejrsbilleder og har ofte i disse nået en så harmonisk farvevirkning at man er tilbøjelig til at glemme at han ikke er nogen fremragende kolorist. I sine senere billeder hvor han ikke gik af vejen for det gode vejr og de stærke farver afslører hans mangler i denne retning sig. I årenes løb blev hans letflydende tegning vel også en kende for rutineret. Mest umiddelbar som maler viser han sig i nogle impressionistisk hensatte dyrestudier. Den stærkt plastiske følelse der træder så tydeligt frem i hans malerier gav sig også udslag i nogle forsøg i skulpturen, således en barnebuste (1906). Foruden kunstmuseet og Hirschsprungs samling ejer de fleste provinsmuseer værker af M. Uden for Danmark er han repræsenteret i museer i Lübeck, Göteborg og München.

Familie

Forældre: husmand Peder Nielsen (1820-74) og Ane Karlsdatter (1825-91). Navneforandring 29.10.1898. Gift 29.6.1898 i Kbh. (Frue) med Gerda Krarup, født 26.6.1871 på Eriksholm, Ågerup sg., Holbæk amt, død 4.4.1961 i Bistrup ved Birkerød, d. af forpagter Alfred K. (1842-73) og Thora Margrethe Mathilde Henckell (1842-77).

Ikonografi

Mal. af A. Ancher, 1891 (eller 1895) (Skagens mus.). Malet selvportr. 1892 (Kbh.s bymus.), 1907, 1917 og 1921 (udstillingsfonden, Charlottenborg). Relief af C. J. Bonnesen på monument 1923 (Søndervig). Foto.

Bibliografi

Stamtvl. over efterkommerne af Chr. Krarup, 6. udg. 1958. Karl Madsen i Nord. t. för vetenskap, konst och industri, Sth. 1888 103f. Samme i Tilskueren VI, 1889 297-99. III. tid. 16.2.1908. K. Flor i Berl. tid. 26.3.1919 og 25.10.1921. Viggo Johansen sst. 26.10. s.å. Politiken s.d. Aftenposten s.d. Mathilde Muus i København 30.10. s.å. Zahrtmann. En mindebog, udg. F. Hendriksen, 1919. Danske i Paris, red. Fr. v. Jessen II, 1938. Paul Flemming: P. Joh. Neergaards malerisaml., 1938.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig