N.P. Nielsen (forsøgsleder)

Artikelstart

N.P. Nielsen, Niels Peder Nielsen, 11.6.1865-15.11.1908, landøkonomisk forsøgsleder. Født i Gørlev ved Slagelse, død i Tystofte, begravet i Høve.

N.P. Nielsen fik sin første landbrugsuddannelse hos sin morbror og plejefar, gårdejer Jens Jensen, Skaftelev ved Slagelse. Han var elev på Vallekilde højskole og Ladelund landbrugsskole, kom til landbohøjskolen og tog landbrugseksamen 1891. Nogle år var han lærer på Ladelund, men fortsatte efter studierne på landbohøjskolen som den første deltager i de nyoprettede fortsættelseskursus og tog udvidet eksamen i plantedyrkning 1897. Han blev derpå antaget som assistent hos Statens forsøgsvirksomheds førstemand Peter Nielsen på Tystofte forsøgsstation, men kom først til at tiltræde stillingen et par måneder efter at P. Nielsen i sept.s.å. var død. 1898 blev han konst. og n.å. fast ansat som forsøgsleder og bestyrer af Tystofte forsøgsstation. Han begyndte således sin virksomhed uden at han havde kunnet få megen erfaring i forsøgsstationens arbejde, men ved sin dygtighed og energi overvandt han vanskelighederne og fortsatte sin betydelige forgængers arbejde.

På planteforædlingens område ydede han en selvstændig og fremragende indsats som gav meget betydelige praktiske resultater for dansk plantedyrkning. Som forædler var han påvirket af sin lærer W. Johannsen hvis teorier han fulgte ved at optage familieavl på grundlag af enkeltplanter. 1898-1901 tiltrak N.P. Nielsen Tystofte Prentice-byg som hurtigt blev en meget benyttet bygsort, desuden 1901-05 Tystofte standhvede og småhvede som ligeledes hurtigt fik stor udbredelse. Også Tystofte 6rd. byg og gulhvid Tystofte havre er resultater af hans forædlingsarbejde. Det påbegyndte arbejde med kløver, kællingetand og flere andre foderplanter var derimod ved hans tidlige død ikke fuldført, men fortsattes af E. Lindhard. I Tidsskrift for Planteavl har N.P. Nielsen bl.a. skrevet beretninger om sit forædlingsarbejde, særlig Dyrkningsforsøg med Vinterhvede (XIV', 1907) og Dannelse af nye Bygsorter (XVI, 1909).

Familie

Forældre: husmand og skræddermester Jørgen Peder Nielsen (1833-1912) og Maren Jensdatter (1840-1910). Gift 18.9.1893 i Nordrup, Slagelse hrd., med Karen Marie Hansen, født 12.1.1868 i Revninge, død 11.1.1951 i Tystofte, Tjæreby sg., d. af husmand Lars Hansen (1836-1907) og Karen Rasmusdatter (1827-1906).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

H. C. Larsen i Ugeskr. for landmænd LUI, 1908 703f. Samme i Beretn. fra Statens planteavlsudvalg 1908-09 54f. K. Hansen i Vort landbrug XXVII, 1908 753-58. H. N. Frandsen sst. 1935 320f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig