N. Kjærbølling

N. Kjærbølling, Niels Kjærbølling, 11.10.1806-2.1.1871, ornitologisk forfatter.

N. Kjærbøllings tilbøjelighed for læsning vaktes tidligt og blev tilfredsstillet gennem biblioteket på Augustenborg. Allerede som dreng røbede han et vist talent for tegning, og den senere Christian VIII tilbød som kronprins at holde ham på kunstakademiet men faderen afslog. Snart efter sin konfirmation blev N. Kjærbølling dog bestemt for lærergerningen og dimitteredes fra Skårup 1827. Efter nogle år som huslærer fik han 1831 embede i Marstal og 1836 i Ærøskøbing. Hans kærlighed til naturen og dens planteliv affødte 1843 Haandbog i Blomster- og Friluftsgartneri. 1844 opgav han lærergerningen for at overtage posten som leder af det jysk-fynske haveselskabs forsøgshave ved Snoghøj og redaktør af selskabets haveavis (1844–47). Efter halvandet års forløb blev han imidlertid tilsynsførende hos den tyske baron Brockdorff ved driverierne på Tirsbæk ved Vejle fjord, og her kunne han 1847 påbegynde udsendelsen af sine fugletavler i folio Ornithologia Danica. Danmarks Fugle, hvortil han fik understøttelse af den kongelige chatolkasse.

Efter at Brockdorff pga. krigen måtte forlade landet, flyttede N. Kjærbølling 1848 til Kbh. hvor han fik overladt et lokale på Amalienborg og overtog pasningen af Christian VIIIs fuglesamling; i øvrigt levede han af at handle med fugle og andre naturgenstande, men navnlig af at sælge sit fugleværk som kom i subskription og afsluttedes 1851 med 60 tavler. En tekst dertil, Danmarks Fugle, udkom 1851–52, mens to tillæg (med hunner og ungfugle) kompletterede atlasset som nu, 1856, med sine i alt 104 tavler med 612 kolorerede afbildninger fik titlen Icones ornithologiæ Scandinavicæ. I omarbejdet og udvidet form blev teksten genudgivet af Jonas Collin 1875–77 under titlen Skandinaviens Fugle (med tre senere supplementer), mens atlasset under samme titel som teksten udkom i ny udgave 1872–79 med i alt 106 tavler, hvortil der 1888 føjedes en ny, tegnet af H. Grønvold.

Selv om N. Kjærbølling benyttede sig af forbilleder ved udarbejdelsen af såvel tekst som tavler, og hans værk videnskabeligt set ikke er af særlig betydning, har det dog som den første samlede skildring af Danmarks fugle haft en stor mission ved at vække og fastholde interessen for fuglelivet i vide kredse. 1979 kom en faksimileudgave af tavlebindet fra 1856 (med indl. af Bent Jørgensen). Tekstbindet udkom 1980. – Gennem sin forbindelse med en række tyske ornitologer fik N. Kjærbølling 1852 tildelt et doktordiplom fra universitetet i Jena, og hans besøg ved tyske zoologiske haver medførte som praktisk resultat, at han 1859 af indenrigsministeriet fik overladt den vest for Frbg. slot beliggende Prinsesse Wilhelmines Have på knap ½ ha; her åbnede han s.å. den første begyndelse til Zoologisk have som han udvidede 1861 og 1869 og snart fik gjort populær.

Familie

N. Kjærbølling blev født i Dyndved, Egen sg., Als, døde på Frederiksberg og blev begravet samme sted. Forældre: lærer Jørgen Nielsen Kjærbølling (1776–1834) og Maria Lorentzen (1783–1879). Gift 11.10.1832 i Svanninge med Barbara Kirstina Christiana Ploug Nissen, født 1.12.1804 i Fåborg, død 21.7.1878 på Julianehøj, Brønshøj, datter af hattemager Lars Ploug Nissen (1776–1838) og Johanne Margrethe Lundager (ca. 1780–1838).

Ikonografi

Træsnit 1871. Foto. Buste af Alexis Møller, 1903, på sokkel af A. Bundgaard (monument af A. Rosen ved Zoologisk have, Kbh.). – 1935 opsattes et mindesmærke ved fødehjemmet.

Bibliografi

Søndagsposten 15.1.1871. C. C. A. Gosch: Udsigt over Danm.s zool. lit. II,2, 1875 430f; III 1878 453–56 (bibliografi). III. tid. 17.10.1897. Festskr. i anledn. af afsløringen af dr. K.s buste i Zool. have aug. 1903. Jul. Schiøtt: Zool. have gennem 50 år, 1909. Jean Anker i Dansk ornithol. foren.s t. XXX, 1936 5–16. Bent Jørgensen i Naturens verden, 1977 399–405. T. Wolff sst. 1979 41 lf; 1980 420f. Marie Kjærbølling i Danske fugle XXXI, 1979 17–20. – Papirer i Kgl. bibl.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig