N. Plum

N. Plum, Nicolai Thorvald Munk Plum, 8.9.1890-8.1.1963, veterinær. Født i Kbh. (Jac.), død på Frbg., begravet på Brønshøj kgd. Oprindelig ønskede P. at blive landmand, men hans store interesse for dyr resulterede i at han valgte dyrlægestudiet, og han blev dyrlæge 1913. Derefter vikarierede han i et par år og var reservedyrlæge i hæren 1914-19 og 1921-23. Af afgørende betydning for ham blev det imidlertid at han 1916 blev ansat på forsøgslaboratoriets bakteriologiske afdeling som assistent hos professor B. Bang. P. fik her en grundig veterinær-bakteriologisk skoling, og denne videnskabelige uddannelse fortsattes da nævnte afdeling 1922 blev henlagt til Den kgl. veterinær- og landbohøjskoles serumlaboratorium (nu Statens veterinære serumlaboratorium) under professor C. O. Jensen, hvor P. først var assistent, senere forsøgsleder (fra 1928). Det nære samarbejde med de to store forskerpersonligheder prægede P.s omfattende videnskabelige produktion, men selvstændigt skabte han anerkendelse om sit navn gennem en række skrifter, af hvilke særlig arbejderne over hønsetuberkulosens forhold over for pattedyrene samt smitteforholdene ved tuberkulose bør fremhæves. Praktisk betydning har de mange arbejder over tuberkulinprøven og undersøgelserne over forholdet mellem menneske- og kvægtuberkulose og særlig smitte fra mennesker til dyr. Nævnes bør også afhandlingen om omdannelse af tuberkelbaciller. Disse arbejder, der især er publiceret i Maanedsskrift for Dyrlæger, Skandinavisk veterinärtidskrift og Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Aarsskrift, er for de flestes vedkommende oversat til tysk og engelsk. 1935 forsvarede P. arbejderne Geflügeltuberkulose bei Säugetieren og Modification of the virulence of tubercle bacilli for den nyoprettede veterinærvidenskabelige doktorgrad og blev den første danske doctor medicinae veterinariae. – P. blev afdelingsforstander ved Statens veterinære serumlaboratorium 1943, forstander 1952 og derefter direktør sst. til 1960 hvor han fratrådte på grund af alder. Han var redaktør af Det veterinære sundhedsråds årsberetning 1922-33, medredaktør af Skandinavisk veterinärtidskrift, Nordisk veterinærmedicin og Acta veterinaria Scandinavica samt medarbejder ved Klinisk Ordbog, 1937 og fra 1932 censor ved veterinæreksamen i speciel patologi.

Fra 1947 til sin død var P. medredaktør af Den danske dyrlægeforenings medlemsblad, bestyrelsesmedlem i Hestens værn, endvidere i Prof., dr.med.h.c. C. O. Jensens mindefond, Bernh. Bangs mindefond og Per Sonnes mindefond. Det nordiske veterinærsamarbejde lå ham meget på sinde, og han var organisator af og aktiv deltager ved flere nordiske veterinærmøder, og han var en af dem der organiserede afsendelsen af den danske veterinærambulance med fire danske dyrlæger til Finland under vinterkrigen 1939-40. P. var formand for Den danske dyrlægeforening 1940-49, æresmedlem af Finsk veterinærforening, den norske veterinærforening, af Sveriges veterinärförbund, Skånska veterinär-föreningen 1946 og af National Vet. Med. Ass. of Great Britain and Ireland 1946 m.m. – Broderen Niels Munk Plum, født 19.2.1880, død 10.7.1957, blev student 1897 og under indflydelse af Chr. Frimodt-Møller cand.teol. 1904. Han blev klokker ved Gentofte kirke 1906, kateket ved Roskilde domkirke 1913, sognepræst i Gunslev 1917 (-22) og var 1942-50 biskop over Lolland-Falsters stift. Efter disputatsen Forsagelsen ved Daaben, 1920 blev han 1922 docent, 1924 professor ved Kbh.s univ. P. skrev desuden en række teologiske værker, bl.a. H. N. Clausen i Forhold til Protestantismens Principper, 1908 og Jacob Peter Mynster som Kristen og Teolog, 1938. Han var medarbejder ved Dansk biografisk leksikon, 2. udg. samt ved en række andre leksika. R. 1933. DM. 1946. K.2 1950.

Familie

Forældre: grosserer Sophus Munk P. (1847-1904) og Antonie Christiane Elisabeth Marie Christiansen (1859-1910). Gift 16.5. 1918 i Kbh. (Garn.) med Ingrid Dethlefsen, født 29.12.1894 i Kbh. (Johs.), død 20.2.1976 i Ordrup, d. af dr.med., senere professor Peter D. (1855-1937) og Julie E. Baadsgaard (1858-1947).

Udnævnelser

R. 1942. DM. 1949.

Ikonografi

Akvarel af Poul Jørgensen. Foto.

Bibliografi

H. E. Ottosen i Medlemsbl. for den da. dyrlægeforen. XLVI, 1963 21-27. Dansk verinærhist. årbog XXIII, 1967 220f. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig