Nathanael Diesel

Nathanael Diesel, Nathanael Diessel (Dissel, Dyssel), ca. 1692-26.10.1745, hofviolon, luthenist. Død i Kbh., begravet sst. (Petri). D.s herkomst er ukendt og biografiske oplysninger om ham er sparsomme. Han er rimeligvis indvandret fra Tyskland og nævnes tidligst 1736, i hvilket år han fra 19.5. at regne blev antaget til kongelig "Luthanist" i Christian VI's kapel med en årlig gage af 250 rdl. Efter hofviolon Aastred Bechs død fik D. dec. 1738 et lønpålæg på 50 rdl. årlig, men han måtte dog til stadighed kæmpe med økonomiske vanskeligheder. Således viser skiftet efter ham, at han i de sidste tre måneder af sit liv udstedte flere store vekselobligationer. Da boets status var tvivlsom, fragik enken arv og gæld; ved opgørelsen af aktiver og passiver viste det sig da også, at D. ved sin død - hvor han boede i Klareboderne (nuværende nr. 16) -skyldte hvad der svarede til mere end et års løn væk, - D.s ret betydelige musikalske efterladenskaber er overleveret i to håndskrevne samlinger der findes på Det kgl. bibliotek. Den ene samling tabulaturer for 5-strenget guitar i 19 hæfter (Ms. gi. kgl. saml. 377, fol.) indeholder åndelige sange, sonater, suiter og solostykker m. m., for det meste musik der er komponeret eller arrangeret af D. selv; enkelte kompositioner bærer dedikation til prinsesse Charlotte Amalie, hvem D. muligvis som sin forgænger, guitarmester Johan Friedrich Fibiger, har undervist i guitarspil. Prinsessen døde 1782, og året efter blev hendes bogsamling efter kongelig resolution indlemmet i Det kgl. bibliotek. Der er grund til at antage at disse 19 hefter er indgået i biblioteket ved denne lejlighed, og de nævnes da også i den håndskrevne katalog over håndskrifter fra 1784. Den anden samling (Ms. ny kgl. saml. 110, fol.) er ligeledes en samling tabulaturer for 5-strenget guitar, fordelt på 14 hefter, for størstedelens vedkommende komponeret af D. Dette manuskript nævnes først i en katalog et halvt århundrede senere. De to samlinger indeholder i alt 41 cykliske kompositioner med betegnelserne suite, solo eller sonata; ialt findes 287 småsatser med 21 forskellige satsbetegnelser for guitar solo eller for to guitarer med eller uden generalbas. - Det musikalske stof er stedse præget af en vis enkelhed. Skrivemåden er overvejende enstemmig, og der er få harmoniske støttetoner. Metodikken er som oftest smuk og kantabel - temaernes periodisering dog lejlighedsvis mærkeligt ubehjælpsom. Rytmikken er ret differentieret, og også hvad det formale angår udviser D.s kompositioner en meget stor variation. D.s musik - eller i det mindste en del af den - er skabt i det forholdsvis korte tidsrum han virkede ved det pietistiske, ikke synderligt livsglade danske hof i 1730'erne og -40'erne. Sammenholdt med samtidens europæiske guitarkunst er D.s værker gammeldags, men de indtager i kraft af deres art, kvantitet og kvalitet en særpræget og betydningsfuld plads i dansk musikhistorie.

Familie

Forældre ukendte. Gift 8.8.1742 i Kbh. (Petri) med Christina Hurter, født ca. 1722, begr. 30.5.1762 i Kbh. (Petri) d. af maler Melchior H. (død ca. 1746) og Barbara Jensdatter (ca. 1683-1745).

Bibliografi

Carl Thrane: Fra hofviolonernes tid, 1908 75 411. Hans Neemann i Acta musicologica, 1932 129-131. Knud Rasmussen i Dansk årbog for musikforskn. 1963 27-68. N. Schiørring i Die Musik in Gesch. und Gegenwart, bd.15 suppl. 973, sp.1787. Henrik Glahn i Dansk årbog for musikforskn. VII, 1973-76 69-102.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig