Niels Andersen Svansø

Niels Andersen Svansø, Niels Andersen Schwansius, d. .1554, præst, topograf. Død i Varde. S.s tilnavn skyldes måske Svansø i Fjends hrd. Efter gamle beretninger skal han 1526 eller 1527 være blevet præst ved Skt. Ibs kirke i Varde, men forjaget af katolikkerne være flygtet til Viborg og her blevet lector teologiæ, indtil han 1540 kaldtes tilbage til Varde af sine sognefolk. Dette må i hvert tilfælde delvis være fejlagtigt, for 1537 blev han immatrikuleret i Wittenberg hvor han 1539 blev magister, og hvor han endnu opholdt sig 1541. Han havde her vundet en velynder i Johannes Bugenhagen der varmt anbefalede ham til Christian III som egnet til en mere fremtrædende stilling. En sådan ville kongen imidlertid ikke indlade sig på at give ham, da det var blevet indberettet til ham at S. i sin tid var kommet alvorligt på kant med sin superintendent i Ribe, mag. Johan Wenth, hvem han ville fortrænge for selv at komme i hans sted, og da dette ikke lykkedes, havde ladet sig forlyde med at ville forsøge på at blive biskop over Sjællands stift. Bugenhagen vedblev dog at anbefale S., og til sidst (1543) lod kongen sig bevæge til at tilstå ham en ret rundelig understøttelse til fortsættelse af hans studier i Wittenberg. Senere optræder han atter som præst i Varde og var også provst i Vester Horne hrd. – I et håndskrift har S. efterladt sig en delvis på latinske vers affattet Danmarksbeskrivelse Descriptio Daniæ (GI. kgl. saml. 719 fol., udtogsvis udgivet i Nyerups og Suhms Nye Saml. til den danske Historie I, 1792) som er et interessant vidnesbyrd både om hans humanistiske uddannelse og om hans fædrelandskærlige sindelag. Med særlig uvilje vender han sig saledes mod den herskende skik at foretrække fremmede for landets egne børn, og han beklager den gamle danske adels blodblanding gennem ægteskaber med fremmede. I høj grad mærkelig er også hans lovprisning af Fyn og hans farverige, detaljerede skildring af de fynske pigers yndigheder, hvad der antagelig kan tyde på forfatterens nærmere tilknytning til denne landsdel.

Familie

Gift

Bibliografi

Årsberetn. fra det kgl. gehejmeark. I, 1852–55 220f 229f. Kancelliets brev bøger 1551–55, 1885–86 283 321. – Langebekiana, ved R. Nyerup, 1794 64. Kirkehist. saml. 2.r.I, 1857–59 466. H. F. Rørdam sst. 4.r.VI, 1899–1901 599f. Pers. hist. t. VI, 1885 170f. Jul. Th. Köstlin: Die Baccalaurei und Magistri der Wittenberger philos. Fakultät 1538–46, Halle 1890 = Halle Univ. Diss. XIII, 6 11. J. Olsen i Fri Ribe amt III, 1911–14 297–317.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig