Niels Birger Wamberg

Niels Birger Wamberg, 3.11.1930, litteraturhistoriker. Født i Kbh. (Rødovre). W. blev student fra Frbg. gymnasium 1949 og mag.art. i litteraturhistorie 1959. 1960 ansattes han som programsekretær i Danmarks radio (teater- og litteraturafdelingen). 1969 blev han lektor (afdelingsleder) ved Danmarks lærerhøjskole, en stilling han bestred indtil 1991.

Som ansat ved radioen og senere på freelance basis har W. produceret et stort antal (ca. 1500) programmer om litteratur, teater og musik. Han har leveret montager, foredrag og interviews og bidraget med anmeldelser til bl.a. Dramatisk forum og Bogkronik. Som radio-interviewer af især forfattere formår W. med sine indsigtsfulde spørgsmål at sætte skred i en samtale hvorved han når væsentlig længere i sine samtaler end de fleste sædvanligvis formår. En række af hans radiosamtaler er udgivet i bogform, bl.a. i bogen Samtaler med danske digtere, 1968, ligesom nogle radiomontager, bl.a. Sandheden er fuld af løgn, en radiomontage om Klaus Rifbjerg, 1980, er blevet udgivet. Denne efterfulgtes af bogen Rifbjerg rundt, 1981. Han har til TV lavet en række udsendelser om både danske og udenlandske forfattere. W. har skrevet flere forfatterbiografier, ligesom han har forestået, redigeret og kommenteret udgaver af brev- og erindringsværker, bl.a. H. C. Andersen og Heiberg, 1971, Johanne Luise Heibergs Et liv genoplevet i erindringen, 1973-74 hvor han indføjede de af A. D. Jørgensen og andre af hensyn til datidens moralopfattelse og Fru Heibergs minde sløjfede passager. Endvidere et gennemkomponeret udvalg af H. C. Andersens breve Deres broderligt hengivne, et brevudvalg, 1975, samt en revideret udg. af August Bournonvilles i deres oprindelige form noget uoverskuelige memoirer Mit teaterliv, 1981. Han har endvidere bidraget til talrige samleværker, bl.a. til Fremmede digtere i det 20. århundrede III, 1968, Danske digtere i det 20. århundrede, både 2. udg., 1965-66 og 3. udg., 1980-82, samt været en flittig kronikør til et stort antal danske dagblade.

Flere af W.s udgivelser handler om Johannes V. Jensen, bl.a. bogen Johannes V. Jensen, 1961 og Mørkets Frodighed, 1973, ligesom han har udgivet nogle af Johannes V. Jensens tekster, bl.a. Nordisk foraar. Et udvalg af Johannes v Jensen-myter, 1999. Han har med sin bog om C. E. Soya,Soya, 1966 frembragt den mest indgående analyse af dennes forfatterskab, og han har bidraget med fremragende portrætartikler til mange hyldest- og mindebøger om fremstående danske kulturpersonligheder bl.a. til bøgerne om Hans Bendix, 1978, Aage Marcus, 1978 og Sam Besekow, 1981. Centralt står værket Digterne og Gyldendal, 1970 der er forlags- og litteraturhistorie i ét, samt bogen om Folketeatrets historie udgivet i anledning af teatrets 125-års jubilæum med titlen Teatret i Nørregade, 1982. W. har desuden udgivet en række samtalebøger: Mens kunsten er ung : en samtale mellem Knud W. Jensen og Niels Birger Wamberg, 1992, Mine egne veje: Ghita Nørby i samtale med Niels Birger Wamberg, 1995 (udvidet udgave 2005), medredaktør af Så er det sagt! : et samtaleportræt af Lise Nørgaard, 1997 og endelig Tilpas højrøvet, 2004, hvori Henning Moritsen fortæller om sit liv. Af senere værker kan desuden nævnes essaysamlingen Forkærligheder : essays, 2010

Foruden sin omfattende både ved sine emner og ved sit omfang skriftlige produktion er W. en meget efterspurgt og flittig foredragsholder. W. besidder en for sin samtid helt usædvanlig og meget stor litteratur- og kulturhistorisk viden og en sjælden og tilsyneladende uopslidelig energi. Han skriver i en karakteristisk pointeret til tider lidt ordrig stil som gør hans arbejder meget læseværdige og underholdende samtidig med at de besidder en høj oplysningsværdi. – Han var medlem af H. C. Andersen-samfundets bestyrelse 1958-88,formand siden 1980, og bestyrelsesmedlem af Karen Blixen-selskabet 1983-85. Æresmedlem af Sherlock Holmes-klubben. W. har bl.a. modtaget H. C. Andersen-legatet 1984, H. C. Andersen-prisen 1989, Rosenkjær-prisen 1989, Søren Gyldendal-prisen 1998, Hvass-prisen (Det danske akademi) 2001 og Johannes V. Jensen-prisen 2009.

Familie

F: sognepræst Niels Juel W. (1873-1944, gift 1. gang med Johanne Camilla Christiane Rindom) og Hedvig Rasmussen (1900-75). Gift 6.10.1956 på Frbg. med lektor, cand.mag. Bodil Simonsen, født 6.10.1929 i Kbh., d. af civilingeniør Willy Sofus Mourits Rusing S. (1900-82) og Laura Marie Enemark Jacobsen (1902-90).

Ikonografi

Tegn. af Hans Bendix. Foto.

Bibliografi

N. B. W.s erindringer: Min far og mig, 1986 og Ansigtet på ruden, 1993. N. B. W. i Politiken 11.3.1978. – Sv. K[ragh]-J[acobsen] i Berl. tid. 3.11.1980.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig