Niels Bukh

Artikelstart

Niels Bukh, Niels Ebbesen Mortensen Bukh, 15.6.1880-7.7.1950, gymnastikpædagog, højskolelærer. Næppe nogen anden enkeltperson i dette århundrede har haft større indflydelse på udformningen af den folkelige gymnastik end Niels Bukh. Herhjemme som i udlandet har hans tanker og øvelsesprogrammer vakt genklang i en sådan udstrækning at han for eftertiden fremstår som indgrebet af bred folkelig gymnastik med solide rødder i den danske højskolebevægelse. At netop højskoleverdenen og gymnastikken blev rammen om hans tilværelse forekom naturligt eftersom han voksede op med den lingske gymnastiktradition på Vallekilde højskole hvor faderen var lærer. Tidligt tog han del i skytteforeningsarbejdet og virkede som delingsfører i en årrække før han 1908 - efter nogle år med landbrugsarbejde som forpagter af Strandgården ved Lammefjorden - forfulgte sine evner gennem videregående studier i København. Han gennemgik det etårige kursus på Statens gymnastikinstitut (DHL) samt Teilmanns kursus i sygegymnastik og massage hvorefter han tog lærereksamen ved Vordingborg seminarium 1912. Samme år befæstede han for alvor sit navn i større kredse ved som leder for det mandlige konkurrencehold i gymnastik at opnå en andenplads ved olympiske lege i Stockholm. Endelig afsluttede han sin læreruddannelse 1912-13 med et årskursus i naturhistorie ved Statens lærerhøjskole (Danmarks lærerhøjskole).

1914 blev han ansat på Ollerup folkehøjskole hvor svogeren Lars Bækhøj som forstander overdrog ham uddannelsen af delingsførere og allerede året efter kunne Niels Bukh i skolens årsskrift meget klart fremlægge nogle af de tanker han mente burde være grundlæggende for gymnastikkens udformning. Her understregede han betydningen af den lingske gymnastik som han anså for det vigtigste opdragelsesmiddel i de danske skytteforeninger ligesom han samtidigt udtrykte sin store taknemmelighed til finnen Elli Björksten fordi hun så klart havde påvist den intime forbindelse mellem sjæl og legeme, "en forbindelse, som gør målet for gymnastikundervisningen langt større og skønnere at stile imod". Allerede her kom det frem at dyrkelsen af idrætten for Niels Bukh var en vej til national vækkelse. Da skolen efterhånden ikke kunne rumme det store elevtal blev Niels Bukhs planer om en egentlig gymnastikhøjskole realiseret, og 1.5.1920 indviedes Ollerup som den første i Danmark. Den måtte dog udvides flere gange i løbet af de næste tiår (stadion, svømmehal, idrætshal m.m.), og flere lignende skoler rejstes rundt i landet. Ollerup vedblev dog at være "moderskolen" og den mest besøgte, efterhånden også af udenlandske gæsteelever og -instruktører, især da Niels Bukh i begyndelsen af 20erne indledte en omfattende rejse- og turnévirksomhed som i løbet af få år bragtei ham og en samling udvalgte elever rundt til alverdens lande. Niels Bukh fik skabt noget nær en international forståelse for sit ungdomsarbejde, hvilket resulterede i at denne specielle gymnastikform hurtigt vandt indpas så at sige overalt hvor man dyrker gymnastik. Til turnévirksomheden hørte ikke blot de mange opvisninger, men desuden en række foredrag og kurser i de respektive lande hvor Niels Bukh med udgangspunkt i bogen Grundgymnastik eller primitiv Gymnastik, 1922 docerede sin særlige udformning af gymnastikken. (Bogen er nyskrevet nogle gange og nu oversat til 13 sprog.).

Niels Bukh tog, som Ling, udgangspunkt i elevernes behov for legemstræning, begge ønskede en funktionel gymnastik hvor øvelserne skulle virke afhjælpende på legemlige skavanker. De fritstående øvelser blev det centrale udgangspunkt med ligelig fordeling af smidiggørende, kraftgivende og behændiggørende øvelser for legemets forskellige muskelgrupper. Holdningsfejl hos landboungdommen skulle modarbejdes ad denne vej og få midler forblev uprøvet for at rette op på de stive rygge og de korte bryst- og hasemuskler. Niels Bukh kom her til at stå som eksponent for de i nyere tid så stærkt omdiskuterede passive øvelser med hjælper - øvelser som i dag stort set er forladt på grund af den forøgede risiko for overrivning af ligamentef. Men mens Lings gymnastik var stærkt stillingsbetonet i sin struktur baserede Niels Bukh tværtimod sine programmer på bevægelse og dynamik (rytmiske armsving, kropvridninger, kropbøjninger m.v.). For ham var det vigtigt at udnytte tiden så effektivt som muligt hvorfor øvelserne I blev udført i et hidtil ukendt tempo samtidig med at de enkelte detaljer blev kædet sammen til lange serier befriet, for overflødige kommandoer. Ikke mindst dette medrivende tempo - med den forøgelse af effekten som det gav - var antagelig medvirkende årsag til den appel det vakte hos de unge. Gennem hele sin karriere formåede Niels Bukh at vinde en stadigt større skare af tilhængere for sin gymnastik - ikke kun i den folkelige idrætsbevægelse - men også i vid udstrækning inden for hæren og skolen. Hans dyrkelse af sundhed, kraft og muskeltræning kunne dog i 1930erne ikke undgå at give associationer til hvad der skete syd for grænsen, og da han også selv kom til at udtale sympati for Tyskland under nazismen kom han og hans gymnastik i miskredit. Efter befrielsen blev han arresteret for samarbejde med tyskerne men kort efter atter løsladt. Ved hjælp af frivillig og ulønnet arbejdskraft lykkedes det Niels Bukh at genrejse gymnastikhøjskolen efter de omfattende beskadigelser som besættelsesmagten og senere flygtningeindkvartering havde forårsaget. 1947 blev skolen påny taget i anvendelse ligesom også udenlandsrejserne nu blev genoptaget som en årligt tilbagevendende tradition efter næsten 10 års ufrivillig pause.

Familie

Niels Bukh blev født i Snejbjerg, døde på Strandgården, Egense sogn, Svendborg amt, begravet Ollerup kirkegård. Forældre: gårdejer, senere højskolelærer Peder Mortensen Jensen Bukh (1844-1924) og Maren Christensen Dissing (1837-1924). Navneforandring 30.7.1892. Ugift.

Udnævnelser

R. 1923. DM. 1935.

Ikonografi

Litografi af Niels Hansen, 1924. Buste af Eigil Knuth, 1933. Afbildet på mal. med elever af Ernst Goldschmidt. Skulptur af Gunnar Hansen, 1957. Foto. Buste af Christian Petersen (Ollerup).

Bibliografi

K.A. Knudsen: Niels Bukh og hans gymnastik, 1932. Erik Flensted Jensen: Med Niels Bukh jorden rundt. 1932. A.H. Riiskjær: Gymnastikkens hist., 1942. Rask Nielsen: Niels Bukh, 1950. De danske skytte-, gymnastik- og idrætsforeninger 1861-1971, udg. Preben Christiansen, 1971. Mads Nielsen: Dansk gymnastik, 1971. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig