Niels Christian Bjerring, 21.2.1773-28.10.1840, prokurator. Født i Kbh. (Frels.), død sst. B. begyndte som skriverdreng på et kontor, men ved sin udmærkede begavelse og energiske karakter var han allerede i stand til sytten år gammel at tage dansk juridisk eksamen. Han kom derefter på kontoret hos højesteretsadvokat Johan Martin Schønheyder hvis fuldmægtig han senere blev. 1800 blev han privat indskrevet ved universitetet, men tog aldrig embedseksamen. 1803 blev han prokurator for hof- og stadsretten som for alle over- og underretter i begge riger, højesteret undtagen. Han blev hurtigt en anset og meget benyttet sagfører, men på grund af sin hidsighed fik han mange fjender. I sine yngre år var han almindeligt kendt under navnet "den lille Marat" på grund af sine yderliggående, revolutionære anskuelser, og han lagde ingenlunde skjul på sit had til den absolutistiske regeringsform. En tid var han en meget rig mand, dels ved under krigen efter 1807 at føre en stor del prisesager, dels som heldig deltager i udrustning af kapere. Men ved pengereformen 1813 gik hans formue over styr, og hans vrede rettedes mod finansstyret, især J. S.Møsting; utilbørlig skrivemåde pådrog ham retsforfølgelse og ved højesteretsdom af 26.7.1825 blev han idømt fem års landsforvisning samt til at have sin prokuratorbevilling forbrudt. Han levede i disse år mest i Lubeck, men gjorde dog også et længere ophold i Paris og Bordeaux. Hjemvendt var han syg og svagelig, men hans temperament og anskuelser blev uforandrede til hans død.

Familie

Frue), begr. sst. (Ass.). F: skibstømmermand Peter Jørgensen (B.) (død senest 1809) og Christiane Stephansdatter (død tidligst 1809). Gift 1. gang 29.7.1803 i Kbh. (Trin.) med Benedicte Vilhelmine Jacobine Christine Kjeldskov, født 18.9.1779 i Kbh. (Nic), død 25.4.1804 sst. (Frue), d. af teglbrænder Jacob K. (1732–94) og Anna Lund (ca. 1751–1827, gift 2. gang 1796 med tømrermester, brandkaptajn Peter Gerbrand Petersen, ca. 1759–1819, gift 1. gang 1793 med Anna Margrethe Blume, ca. 1772–94). Gift 2. gang 28.7.1804 i Kbh. (Trin.) med Pauline Andrine Nicoline Kjeldskov, født 1.5.1783 i Kbh., død 27.12.1872 i Kbh. (Helligg.), søster til første hustru. -Far til Vilhelm'B.

Ikonografi

Litografi efter tegn. af J. Overbeck.

Bibliografi

Danske saml. I, 1865–66 108–10. – Cl. Pavels autobiografi, 1866 235f. J. C. Werlauff i Hist.t. 4. r. IV, 1873–74 341. N. C. L. Abrahams: Meddelelser af mit liv, 1876 153–56. 111. tid., 14.12.1879. Pers. hist. t. 4.r. I, 1898 260.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig