Niels E. Christensen

Niels E. Christensen, Niels Egmont Christensen, 17.3.1927-31.5.1980, professor i filosofi. Født på Frbg, død i Risskov, urne på Mariebjerg kgd., Kgs. Lyngby. C. blev 1945 student (Frederiksborg) og studerede derefter filosofi ved Kbh.s univ. (mag. art. 1954) og Harvard University (1954-55). Efter i nogle år at have manuduceret til filosofikum blev han 1959 amanuensis ved Århus univ. 1961 erhvervede han den filosofiske doktorgrad og s. å. blev han docent og 1968 professor i filosofi, idet der ved universitetet oprettedes et nyt professorat i faget ved siden af det fra starten eksisterende. C. har som filosof særligt interesseret sig for fire områder: semantik, psykologiens filosofi, retsfilosofi og logik. Desuden har han redigeret og indledt bindet om David Hume i Berlingske Filosofi Bibliotek, 1966, samt skrevet om alment filosofiske emner i bl.a. "En moderne humanisme", 1965 og tiltrædelsesforelæsningen Filosofien og videnskaberne, 1968. Doktorafhandlingen (On the nature of meanings 1961, 2. udg. 1965, spansk udg. 1968) er et vægtigt bidrag til filosofisk semantik; 'meaning' forklares - groft sagt - som "det, der er knyttet til et udtryk i og med at dette med rette kan frembringes under særlige betingelser". Heri ligger en sammenknytning mellem meningsbegrebet og sandhedsbegrebet som er typisk for filosofisk semantik i modsætning til lingvistik, som C. dog også har sat sig ind i (se bl.a. Langages 6, juni 1967). Til det andet område hører søndagsuniversitets-forelæsningerne Sjæl og legeme, 1963 og folkeuniversitetsforelæsningerne om Psykoanalysen i filosofisk belysning, 1961 der begge viser C.s tilslutning til det af Oxford-filosoffen Gilbert Ryle hævdede synspunkt, at betegnelser for psykiske fænomener ikke står for indre oplevelser, men for dispositioner. C.s retsfilosofiske arbejde omfatter en kritik af Alf Ross' behandling af grundlovens ændringsparagraffers refleksivitet (Juristen 1960) og et forsvar for dennes analyse af udsagn om retsreglers gyldighed mod P. Stuer Lauridsens kritik (Symposion 1976).

I en række artikler (Analysis 1965, Danish Year-book of Philosophy 1967, 1970 & 1973, Philosophia arhusiensis 1969 & 1973 samt Philosophica 1977) har C. kritiseret den traditionelle sandhedsfunktionelle opfattelse af de logiske konnektiver og i stedet foreslået at betragte dem som sandhedsdeterminanter, dvs. således at det sammensatte udtryk bestemmer, hvilke kombinationer af sandhedsværdier for de enkelte led der er mulige. Herved undgås de såkaldte implikations-paradokser. - Siden 1969 er C. medlem af bestyrelsen for Egmont H. Petersens fond og af dennes bevillings og støtteudvalg samt af bestyrelsen for Egmont studentergård, Århus.

Familie

Forældre: direktør Anton Marinus C. (1882-1964) og Dagmar Egmont-Petersen (født 1891). Gift 11.7.1946 i Hillerød (b.v.) med chefpsykolog Anne-Lise Smith, født 16.6.1927 i Jyderup, d. af stationsforstander Holger S. (født 1901) og Elisabeth Petersen (født 1906).

Udnævnelser

R. 1976.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig