Niels H. Hoffmeyer

Niels H. Hoffmeyer, Niels Henrik Cordulus Hoffmeyer, 3.6.1836-16.2.1884, meteorolog. Niels H. Hoffmeyer var oprindelig officer, blev sekondløjtnant 1854, premierløjtnant 1863. Han blev sendt til Slesvig men måtte allerede 1864 hjemsendes på grund af sygdom. Senere var han kontrolofficer ved Hellebæk geværfabrik, gik af med kaptajns karakter 1865 og var 1870–78 kaptajn i forstærkningen.

Efter sin afgang fra hæren 1864 var han nogen tid ude at rejse og kom efter hjemkomsten en kort periode i praktisk virksomhed; senere foretrak han dog en stilling i krigsministeriet.

Niels H. Hoffmeyer var stærkt optaget af den rivende udvikling der netop i disse år foregik i udlandet inden for den "synoptiske" meteorologi (ɔ: vejrforudsigelse på grundlag af kendskab til vejret nu). Ideen med at benytte den elektriske telegraf til fremskaffelse af oplysninger om vejrets øjeblikkelige tilstand fra mange steder dateres gerne til 1842; den blev først realiseret i enkelte tilfælde, men fra sidst i 50erne blev der oprettet faste "vejrtjenester" i mange lande. Niels H. Hoffmeyers interesse for disse ting gav sig bl.a. udslag i nogle afhandlinger, Vejrforholdene i Evropa i Aaret 1866, 1867, En meteorologisk Fremstilling af Stormen d. 26. og 27. Okt. 1869, 1970, Om Hvirvelstorme I–II. 1870. S.å. indgav han et forslag til regeringen om oprettelsen af en telegrafisk meteorologisk tjeneste i Danmark i lighed med hvad der fandtes i andre lande. Efter at spørgsmålet var behandlet i en kommission oprettedes endelig 1872 Det danske meteorologiske institut med Niels H. Hoffmeyer som bestyrer; under instituttet henlagdes, foruden den omtalte telegrafiske tjeneste, tillige den klimatiske undersøgelse af landet der allerede havde været i gang i en årrække på initiativ og bekostning af forskellige institutioner.

Niels H. Hoffmeyer havde en klar forståelse af at en nødvendig betingelse for at kunne udnytte de nu daglig, på grundlag af telegrammer udfærdigede vejrkort var et indgående studium af sådanne vejrkort med mange flere detaljer end dem der kunne fremgå af de dengang naturligvis yderst sparsomme telegrammer. Tillige indså han at det ville være af den største betydning at disse vejrkort ikke stoppede op ved Europas vestkyst, men fortsattes videre ved hjælp af observationer fra Færøerne, Island, Grønland og skibe på havet. Studium af omfattende kort fra dag til dag måtte ventes at give et ganske andet indblik i det der foregår under vejrets "udvikling", end de relativt små udsnit deraf de telegrafisk udarbejdede kort repræsenterer. Niels H. Hoffmeyer realiserede tanken og udarbejdede en serie kort som de nævnte, og han indledte dermed et værk som er blevet verdensberømt; de benævnes i den meteorologiske internationale terminologi ganske simpelt "H.-kort", og datoen for det første, 1.9.1869, anføres som epoke i meteorologiens historie. Senere blev udarbejdelsen og offentliggørelsen foretaget af Det danske meteorologiske institut og Deutsche Seewarte i Hamburg i fællesskab.

Af sine studier af kortene drog Niels H. Hoffmeyer den slutning at det ville være af den største betydning for den daglige vejrforudsigelse om de telegrafiske vejrmeldinger kunne udvides sådan at lufttrykfordelingen over Atlanterhavet også blev oplyst derved; der havde nemlig vist sig en tilbøjelighed til at visse, med storm forbundne, lufttryksforstyrrelser kom "vandrende" fra Nordatlanten ind til Europa. Niels H. Hoffmeyers erfaringer fra udarbejdelsen af kortene satte meget hurtigt sine spor på et væsentligt punkt vedrørende den daglige vejrtjeneste. På den meteorologiske kongres i Wien 1873 drøftedes bl.a. de ulemper der fremgik af at de forskellige stationer i Europa befinder sig i forskellige højder over havets niveau hvorved de direkte aflæste lufttryk giver et fortegnet billede af den lufttrykfordeling der er afgørende for vindforholdene; og der behandledes forskellige forslag til at råde bod derpå. Man enedes om at anvende den såkaldte "reduktion til havets overflade", for en stor del på grundlag af de erfaringer man havde høstet ved studiet af Niels H. Hoffmeyers kort. – H.-kortene er offentliggjort indtil 1911.

Niels H. Hoffmeyer tog virksom del i det internationale samarbejde til den meteorologiske tjenestes udvikling; hans store interesse for sagen i forbindelse med de betydelige indsatser han kunne gøre, og hans vindende personlighed i det hele gjorde ham til en skattet deltager ved konferencerne. Der foreligger fra hans hånd, foruden de allerede nævnte artikler, en hel del, navnlig mindre afhandlinger, offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter og andetsteds.

Familie

Niels H. Hoffmeyer blev født i København (Garn.), døde sst. (Garn.) og begravet sst. (Ass.).

Forældre: premierløjtnant, senere oberst Andreas Brock Hoffmeyer (1809–76, gift 2. gang 1843 med Arcadia Sophie Emilie Bilfeldt, 1814–65, gift 3. gang 1866 med Augusta Aurora Wingler, 1824–67, gift 4. gang 1871 med Elisabeth Davidsdatter Mazar de la Garde, 1836–1912, gift 1. gang 1863 med sekondløjtnant Frederik Waldemar Kall, 1833–64) og Juliane Jensine Emilie Bilfeldt (1806–41). Gift 24.11.1866 i Kbh. (Frels.) med Pouline Louise Haüberg, født 20.1.1842 i Kbh. (Frels.), død 19.7.1917 sst., d. af apoteker, senere etatsråd Jørgen Christian H. (1814–99) og Margrethe Sophie Arboe (1818–1910). - Bror til J. Hoffmeyer.

Udnævnelser

R. 1878.

Ikonografi

Træsnit 1884 og på gruppe s.å. samt litografi 1885, alle efter samme foto. Medalje af S. Lindahl, 1884, og af Lea Ahlbom.

Bibliografi

J. Bidstrup: Stamtvl. over familierne Haüberg og Arboe, 1911 14f. Ed. Erslev i Geografisk t. VII, 1883–84 83–86. Ph. Weilbach i III.tid. 24.2.1884.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig