Niels Hammer

Niels Hammer, levede 1603, rektor, født i Kbh. H. immatrikuleredes i Leipzig 1588, tog magistergraden i Kbh. 1593 og fik det kgl. rejsestipendium, rejste i Frankrig og Skotland, men forfaldt til drik og vendte tilbage før stipendietiden var udløbet, hvorfor resten af stipendiet blev ham frataget. Der indløb imidlertid så store fordringer på ham både fra udlandet og fra københavnske værtshusholdere, at han 1597 blev erklæret for ære- og fredløs. Ved kongebrev 1602 fik han dog sin ære og fred igen, og universitetets professorer var derefter samvittighedsløse nok til at pånøde den fynske biskop Jacob Madsen ham som rektor i Odense 1603. Men allerede i de første seks uger fortærede han med gode venner, især hørere og disciple af øverste klasse, 531 kander øl, til enkelte tider indtil 32 kander om dagen. Da han fortsatte sine udskejelser blev han efter gentagne advarsler endelig afsat 1606. Han skal derefter være rejst til Tyge Brahes børn i Bøhmen. Han står som et mærkeligt eksempel på, hvad man kunne byde sin øvrighed endnu i Christian IVs bedste regeringstid.

Familie

Forældre: professor Claus H. (ca. 1542-85) og Dorothea (død 1577).

Bibliografi

Ny kirkehist. saml. V, 1869-71 76. Epistolæ et acta ad vitam Tychonis Brahe pertinentia, udg. E. Nystrøm, 1928 (fot. optr. Amsterdam 1972) = Tychonis Brahe opera omnia XIV 182 190. – [R.J.F.] Henrichsen i Saml. til Fyens hist. og top. I, 1861 135-49. H. F. Rørdam: Kbh.s univ.s hist. III, 1873-77.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig