Niels Hansen Bang

Niels Hansen Bang, 10.8.1614-17.10.1676, biskop. Født i Klinte, Skam hrd, død i Odense, begravet i Skt. Knuds k. sst. B. der efter sit fødested undertiden kaldes N. H. Klinte opdroges hjemme og kom derpå i Odense skole. 1635 blev han indskrevet ved universitetet hvor han fik sit søskendebarn, professor Thomas B. til præceptor. Sine studier fortsatte han i Nederlandene og holdt i Franeker en græsk tale Om historien der udkom sst. 1638 med græsk og latinsk tekst. Under dette ophold kom han bl.a. i forbindelse med den berømte teolog Johs. Coccejus. 1639 blev han under et besøg hos biskop Hans Mikkelsen i Odense kaldet til kapellan i Dalum og Sanderum hos præsten Poul Olesen (Olufsen) ("Paulus Olai Medelfar"). 1641 tog han magistergraden og forfremmedes 1645 til sognepræst. 1663 blev han udnævnt til biskop over Fyns stift og kreeredes per bullam til dr. theol. Han viste stor omhu for stiftets gejstlighed, og efter hans opfordring oprettedes der 1665 en gejstlig enkekasse ved frivilligt sammenskud fra alle præsterne i stiftet. 1670 blev han kaldet til Kbh. for i forening med universitetets professorer og flere gejstlige at forhandle om oprettelsen af en almindelig kirkedomstol og fælles kirkeret for alle lutheranere. Forslaget der var udgået fra det sachsiske hof anbefaledes af den nedsatte kommission, men blev ikke gennemført. 1674 indkaldtes han tillige med landets øvrige biskopper for at deltage i forhandlingerne om udarbejdelsen af Danske lovs 2. bog. Skønt B. endnu ikke følte sig trykket af sin alder og fuldt ud kunne varetage sit embede, måtte han dog finde sig i at Christian V 1672 gav ham en medhjælper. Hofprædikanten Rud. Moth var faldet i unåde; han skulle fjernes fra hovedstaden, og kongen udnævnte ham derfor til provst i Odense og vicebiskop over Fyns stift. Moth døde 1675, og B. havde den tilfredsstillelse at overleve ham i et års tid. Han har foruden den ovennævnte græske tale kun udgivet to ligprædikener, over Christoffer Urne til Årsmark (1665) og over Markvard Rodsteen til Lundsgård (1672). B. var 1668–75 ejer af Hollufgård.

Familie

Forældre: sognepræst i Klinte, provst Hans Nielsen B. (død 1636) og Maren Nielsdatter (død ca. 1660). Gift 18.7.1641 i Odense (Skt. Knuds k.) med Anna Hansdatter Kølenbrun, død 18.7.1688, begr. i Odense (Skt. Knuds k.), d. af borgmester i Odense Hans Nielsen K. (død 1651) og Marie Poulsdatter (død 1651).

Bibliografi

N.H.B. i Kirkehist. saml. 4.r. VI, 1899–1901 765f. – F. E. Hundrup: Stamtvl. over Oluf Bangs efterkommere, 1875 16. J. C. Bloch: Den fynske gejstligheds hist. I 1, 1787 131–50. Johs. Coccejus: Opera anecdota II, 1706 649. H. P. Mumme: Skt. Knuds kirke i Odense, 1844 217. Hans Mikkelsen i Saml. til Fyens hist. og topogr. VII, 1878 112 142 148 155 189. H. F. Rørdam i Kirkehist. saml. 3.r. V, 1884–86 130 592–95. Pers. hist. t. 8.r. VI, 1927 45 69 248; 9.r. V, 1932 59.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig