Niels Hjort

Artikelstart

Niels Hjort, 8.6.1862-7.11.1917, skoledirektør. Født i Glücksborg, død i Kbh., begravet på Frbg. H. blev student 1879 fra Odense og cand. teol. 1886. 1887 blev han medbestyrer af en skole på Frbg. Ved køb af grunde sikrede han rigelig plads til udvidelse, hvad der kom det senere Frbg. gymnasium til gode. H. tog energisk del i kampen for en forbedring af de københavnske privatlæreres kår. 1901 blev han direktør for De forenede latin- og realskoler i Kbh. og Frbg. som med et statsgaranteret lån erhvervede otte latinskoler. Den fælles ledelse af skolerne, som fra 1904 også omfattede realskolerne og fra 1907 tillige pigeskoler, begrænsede de enkelte skolers selvstændighed – efter H.s mening dog kun lederens – og en forhøjelse af skolepenge blev nødvendig. Under denne udvikling var H. genstand for hårde angreb som han djærvt besvarede. Han forberedte, men oplevede ikke, at staten og kommunerne 1918 overtog de fleste af Kbh.s skoler; men han havde i høj grad bidraget til forbedring af lærernes løn og pensionsforhold. -Fra 1907 var han medlem af Frbg. skolekommission, valgt af socialdemokraterne; men 1912 nedlagde han sit mandat efter uenighed med partifæller. Sin fra barndommen stammende interesse for Sønderjylland bevarede han og var den drivende kraft ved oprettelsen af Foreningen af 5. okt. 1898 der skaffede lån til sønderjyske ejendomme. – Da H. i slutningen af 1890erne opgav sin praktiske lærergerning forberedte han sig til juridisk embedseksamen. 1909 blev han cand.jur. og 1912 overretssagfører. Uanset adskillig modstand fra skolemyndigheder stod der blandt lærerne stor respekt om hans ranke og stærke personlighed.

Familie

Forældre: sognepræst, sidst i Nyborg, provst Bernth Christopher Wilkens Lind H. (1830–1911) og Anna Sophie Mathilde Jacobsen (1833–1919). Gift 1. gang 11.11.1887 i Kbh. med Ane Marie Louise Dagmar Harbou, født 13.1.1860 i Rendsborg, død 9.6.1902 i Kbh., d. af oberst, senere generalmajor Johannes H. (1810–91) og Louise U. M. Hellesen (1833–97). Gift 2. gang 16.11.1912 på Frbg. (Thomas) med Dagmar Camilla Charlotte Møller, født 19.5.1877 i Hjørring, død 22.3.1956 i Kbh., d. af stationsforstander, kaptajn Frederik Christian Schou M. (1836–1920) og Marthe Christine Møller (1851–1928).

Ikonografi

Mindesmærke på graven, rejst af lærere 1918, udført af Jens Lund.

Bibliografi

Josef Fischer: Simon Lazarus og hans efterkommere, 1911 14. Små biografier og portrætter af studenterne fra 1879, ved A. Aumont, 1904. Berl. tid. 8.11.1917. Politiken 9.11. s.å. Den højere almenskole 19.11. s.å. Sønderjylland, red, Sv. Dahl og A. Linvald II, 1919 120 190. Hans Kyrre: Blade af den kbh.ske privatskoles hist., 1926 47–92. – Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig