Niels J. Dahl

Artikelstart

Niels J. Dahl, Niels Jespersen Dahl, 24.11.1912-2.6.1988, civilingeniør. Født i Kidris ved Herning. D. blev student 1931 fra Herning og tog 1936 polyteknisk eksamen som bygningsingeniør. Straks efter eksamen blev han ansat ved statens jord-lovsudvalgs kontor i Tønder og var der i to år. 1938 blev han videnskabelig assistent ved Danmarks tekniske højskoles laboratorium for hydraulik og 1946 amanuensis. 1952 forlod han den tekniske højskole for at blive professor i jord- og vandbygning ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole. Han vendte imidlertid i en periode tilbage til den tekniske højskole som deltidsansat idet han 1958-63 var leder af denne højskoles laboratorium for hydraulik under en vakance i professoratet i hydraulik. Fra 1966-70 var han prorektor for Den kgl. veterinær- og landbohøjskole. - I det faglige organisationsarbejde deltog han som formand for Forbundet af ingeniører i statens tjeneste 1944-52. Han har også været medlem af bestyrelsen for en række studenterkollegier og kollegiebyggeselskaber. D. har været medlem af flere faglige udvalg, således af Det danske hedeselskabs udvalg vedr. landøkonomisk kulturteknisk forskning fra 1950 og af repræsentantskabet for Dansk byplanlaboratorium 1952-71. Han blev medlem af Akademiet for de tekn. vidensk. 1964. D. har også deltaget i internationalt arbejde inden for vandbygning. Han blev således medlem af International Association of Hydraulic Research 1939 samt medlem af og sekretær i den danske sektion af International Association of Hydrology 1949-67.

D. har skrevet flere videnskabelige afhandlinger, således Ein optischer Wasserstandmesser, 1940, Det hydrauliske grundlag for drænledningers beregning, 1947 og On water supply from wells. Acta Polyt. 236, (1957). Endvidere On non-permanent movement in open channels, 1955, bidrag til Intern. Association of Hydraulic Research' kongres i Haag. Han har også skrevet lærebøger om vandbygning.

Familie

Forældre: tømrermester, senere savværksejer Christian Nielsen D. (1887-1950) og Mette Marie Helene Madsen (1886-1960). Gift 9.5.1936 i Roskilde (b.v) med cand. jur. Sigrid Ester Lauritsen, født 14.7.1913 i Hover ved Vejle, d. af rektor Valdemar Sigtrigurd L. (1876-1967) og cand.phil. Gunvar Christine Dorthea Rasmussen (1886-1964).

Udnævnelser

R. 1958. R.1 1967.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig