Niels Lauridsen Aagaard

Artikelstart

Niels Lauridsen Aagaard, 1612-22.1.1657, professor. Født i Viborg, begravet i Sorø. Dimitteret fra Viborg 1631 tog Aa. baccalaurgraden 1634 og tiltrådte 1637 en udenlandsrejse der strakte sig over ca. fire år og tilbragtes ved universiteterne i Königsberg (1637), Franeker (1638) og Leiden (1639), Oxford (1640) og Cambridge. Efter hjemkomsten sent 1640 udnævntes han til rektor på Herlufsholm, tiltrådte 1641 og tog s.å. magistergraden i Kbh. I fire år styrede han skolen, ikke uden mange bryderier og ærgrelser indtil han af konsistorium kaldtes til sognepræst i Fakse mod at ægte sin formands enke; da hun kom for tidligt i barselseng dømtes han 1646 fra embede, men efter at han n.å. havde disputeret på universitetet fik han tilladelse til atter at få embede; s.å. udnævntes han til professor eloquentiæ og notarius ved Sorø adelige akademi ved hvilket han fra 1650 tillige var bibliotekar. Foruden en mindetale over Christian IV, der giver gode bidrag til oplysning om forholdene ved akademiet, har han udgivet en del større og mindre disputatser om forskellige, mest filologiske emner, fx om Tacitus, om fugl Phønix' rede, om bogstavet digamma osv., alle på latin.

Familie

Forældre: sognepræst ved Gråbrødre k. i Viborg Laurids Jensen Aa. (død 1628) og Maren Andersdatter Schytte (død efter 1657). Gift 1645 med Barbara Pedersdatter, 11655 el. 1656, enke efter sognepræst, mag. Rasmus Svendsen (1590-1645). – Bror til Christen Lauridsen Aa.

Bibliografi

Ligprogr. fra Sorø 28.jan.1657. G. L. Wad: Medd. om rektorerne på Herlufsholm, 1878 121-29. H. F. Rørdam i Kirkehist. saml. 4.r.I, 1889-91 721-30. W. Norvin i Sorø. Klostret, skolen, akad. I, 1923-34.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig