Niels Morville

Niels Morville, 7.7.1743-11.11.1812, landmåler. Født i Lejrskov, død i Kbh. (Frue), begravet sst. (Ass.). Ugift. M. blev 1760 student fra Horsens, og efter at have hørt professor C. Hees forelæsninger i matematik blev han 1762 antaget af Videnskabernes selskab ved de geografiske opmålinger af Danmark. 1763 tog han teologisk eksamen. 1768 og 1772 holdt han matematiske forelæsninger, var 1768-72 beskæftiget ved de økonomiske opmålinger på Vordingborg og Antvorskov rytterdistrikter og udførte derefter i seks år under Videnskabernes selskab de trigonometriske opmålinger over Fyn, Lolland, Falster, Langeland, Tåsinge, Ærø og en del af Sønder- og Nørrejylland. 1778 blev han ansat som landmålingskonduktør ved rentekammerets landmålingsarkiv hvilken stilling han beklædte til sin død, og hvor han øvede en vis indflydelse på administrationen af udskiftnings- og udstykningssager. 1779 blev han medlem af Videnskabernes selskab hvor han udfoldede betydelig virksomhed, og 1781 medlem af landmåler-eksaminationskommissionen. M. har skrevet en del afhandlinger som især findes optaget i Videnskabernes selskabs skrifter, og hvoraf de vigtigste angår den geografiske og geometriske beregning af landet og forskellige agrariske spørgsmål. 1777 vandt han landhusholdningsselskabets guldmedalje for en afhandling om 100 tdr. lands fordelagtigste behandling. Hans betydeligste arbejde er den 1791 på Videnskabernes selskabs bekostning udgivne Geometriske og økonomiske Jorddelings- og Jordskiftningslære. Udkom på tysk 1793. Kammerråd 1800. Justitsråd 1812.

Familie

Forældre: sognepræst Henrik M. (1708-64, gift 2. gang 1746 med Elisabeth Steenberg, 1712-94) og Maren Gudme (1716-46).

Bibliografi

J. C. L. Lengnick: Genealogier I. Dansk litteraturtid., 1812 684-88. Chr. Molbech: Vidensk.s selsk.s hist., 1843. Jens Bech i Pers. hist. t. 6.r.I, 1911 35-39. Asger Lomholt: Det kgl. da. vidensk.s selsk. 1742-1942 II-IV, 1950-61. – Papirer i Kgl. bibl.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig