Niels Nielsen - matematiker

Niels Nielsen, 2.12.1865-16.9.1931, matematiker. Født i Ørslev, Vends hrd, død i Kbh., begravet sst. (Vestre). Fra Ørslev almueskole kom N. efter sin konfirmation ind i Giersings realskole i Odense hvor han gik til 1883. N.å. tog han polyteknisk adgangseksamen, blev 1885 ved en tillægseksamen student, tog 1891 magistergraden med matematik som hovedfag og blev 1895 dr.phil. på afhandlingen Om en Klasse bestemte Integraler og nogle derved definerede semi-periodiske Funktioner. 1887-1903 virkede han som matematiklærer ved kbh.ske skoler. 1900 blev han lærer ved Polyteknisk læreanstalts forberedelseskursus. Han var medlem af undervisningsinspektionen for de lærde skoler fra 1903 til dens ophævelse 1906. Året før, 1905, blev han docent i matematik ved universitetet. Han havde dog lige siden 1898 som privatdocent holdt forelæsninger over funktionsteori, infinitesimalregning, differentialligninger, algebra og talteori, og herunder øvet indflydelse på flere unge matematikere, særlig C. R. Ette og O. A. Smith. 1909 udnævntes han til ordinær professor efter Julius Petersen. Som videnskabelig forfatter var N. meget produktiv; dog må det siges at kvantiteten undertiden gik ud over kvaliteten, da offentliggørelsen undertiden skete, før arbejdet var modent. Foruden en lang række lærebøger for skole og universitet har han skrevet en mængde afhandlinger som findes spredt rundt i et stort antal tidsskrifter og akademiskrifter. Hans produktion var i stor udstrækning rettet mod studiet af funktioner. En række af hans bøger omhandler specielle analytiske funktioner som cylinderfunktionen, gammafunktionen, integrallogaritmen og metasfæriske funktioner. 1909 udgav han en lærebog om uendelige rækker og en funktionsteori (oversat til tysk 1911). Senere arbejder står i forbindelse med de Bernoulliske tal og Fermats sætning. I bøgerne Matematiken i Danmark 1801-1908, 1910 og Matematiken i Danmark 1528-1800, 1912 har han sammenstillet en stor materialesamling. I universitetets festskrift 1927 offentliggjorde han en afhandling om de franske matematikere under den store revolution. Hele hans produktion bærer vidne om en meget stor arbejdskraft, men også undertiden om manglende kritisk sans. Han mødtes ofte med kritik, bl.a. fra den tyske matematiker E. Landau og hans kreds. Undertiden gav denne kritik ham nyt kampmod, men til tider var den medvirkende til at frembringe en depression som engang førte til en flere dages flugt til Dyrehaven ved Kbh. Trods det, som kunne være berettiget i kritikken, har N. alligevel haft stor betydning for matematikstudiets fremgang i Danmark. Dengang han som ung trådte frem brød han nye baner, og selv om den næste generation af analytikere har modtaget stærke impulser fra andre sider, skylder den dog N. den udgangslinje, den fik fremfor de tidligere generationer. – N. var medlem af repræsentantskaberne for Nordisk Livsforsikrings-Aktieselskab af 1897 og for Nordisk Ulykkesforsikrings-Aktieselskab af 1898. 1906 blev han medlem af Leopoldinisch-Carolinische Akademie i Halle og 1907 af Nederlandsch wiskundig Genootschap i Amsterdam. 1914 blev han medlem af Videnskabernes selskab i Kbh. Han var formand for Matematisk forening 1910-17, præsident for den anden skandinaviske matematikerkongres i Kbh. 1911, medarbejder ved Bulletin des Se. Math. 1924. Ved universitetet blev han medlem af patronatskomiteen for franske og danske studenter.

Familie

Forældre: husmand, landpost Peder N. (1828-95) og Juliane Hansen (1829-99). Gift 17.7.1888 i Ørslev med Ebba Benzon-Hansen, født 17.6.1865 i Ørslev, død 25.1.1948 på Frbg., d. af lærer Lorentz B.-H. (1838-1927) og Sophie Jeppesen (1837-1900).

Udnævnelser

R. 1920. DM. 1930.

Ikonografi

Mal. af F. Lange, 1906. Buste af V. Gustafson, 1928. Afbildet på mal. af Aksel Jørgensen, 1929 (Studentergården, Kbh.). Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov.1895 74f. – Harald Bohr i Matematisk t., 1931 B 41-45. Samme i Oversigt over vidensk. selsk.s virksomhed 1931-32 137-45. Samme i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov.1932 124-28. Thøger Bang i Nord. matematisk t. XIII, 1965 121f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig