Niels Pedersen, 15.8.1851-10.11.1911, landbrugs- og mejeriskoleforstander. Født i Tolstrup ved Horsens, død på Ladelund, begravet i Malt. P. var beskæftiget ved landbruget efter skoletiden, kom på Gedved højskole 1868-69, lærte have- og mejeribrug på godset Rodsteenseje ved Odder og var 1870-71 og atter 1874-75 elev på Askov. Han var en tid på Tune landboskole, begyndte 1875 at læse ved landbohøjskolen hvorfra han blev landbrugskandidat 1877. Efter sin eksamen blev han lærer ved Askov, hvor man ventede sig meget af ham som lærer i naturfagene og hvor han samtidig bestyrede L. Schrøders landbrug. 1879 købte P. imidlertid gården Ladelund ved Brørup for her at begynde en landbrugsskole. Han vedblev dog i nogle år at undervise på Askov, ligesom hans egen skole fremover fastholdt en vis regelmæssig kontakt med højskolen få kilometer borte. P. indrettede mejeri på Ladelund, købte mælk fra omegnens landbrug og begyndte tidligt praktisk uddannelse af unge mejerister. Selve landbrugsundervisningen kom i gang 1880, og Ladelund vandt snart et anset navn blandt tidens fagskoler. Elevtilgangen øgedes og P. udvidede skolen fra de oprindelig beskedne rammer til et omfattende planløst knopskydende bygningskompleks, tildels af tarvelig kvalitet.

P. nærede stor interesse for mejeribruget, og Ladelund fik en fremtrædende placering i det moderne mejeribrugs gennembrud. P. anskaffede tidligt centrifuge, oplærte mejerister og fra 1882 blev skolen hjemsted for en del af N. J. Fjords forsøgsvirksomhed. I årene frem til 1886 gennemførtes her en række af de epokegørende undersøgelser der fik afgørende betydning for andelsmejerierne. P. tog aktivt del i forsøgsvirksomheden, og han har antagelig stor del i tilvejebringelsen af de praktisk anvendelige resultater, bl.a. Fjords kontrolcentrifuge, der fremkom. Det var derfor nærliggende at P. indførte en egentlig systematisk mejeristuddannelse på skolen. Der indførtes kurser for mejerister i benyttelsen af kontrolcentrifugen og fra 1887 et almindeligt fem mdr.s kursus for mejerister der blev grundlæggende for mejeristuddannelsen herhjemme. -Allerede 1883-84 var P. kommet i forbindelse med andelsmejerierne på Vardeegnen, og frem til 1889 udfoldede han en omfattende virksomhed som foredragsholder, rådgiver og entreprenør ved anlæggelsen af andelsmejerier over hele landet. P., der var i forbindelse med Burmeister & Wain, leverede tegninger, overslag og sørgede for maskiner til mejerierne, og han har en væsentlig del af æren for at de første mejerier i mange tilfælde blev rummeligt og hygiejnisk indrettede. I sine foredrag agiterede han for betaling af mælk efter fedtindhold og understregede nødvendigheden af ren og frisk mælk som forudsætning for en høj smørkvalitet. Den organisationsmæssige del af virksomheden interesserede ham mindre. Også senere tog P. levende del i udviklingen inden for mejeribruget. Han var optaget af kontrollen med de enkelte køers ydelse, gav stødet til oprettelsen af landets første kontrolforening (Vejen og omegn), agiterede for oprettelsen af foreninger og afholdt kurser på skolen for kontrolassistenter. Frem til sin død stod P. centralt i arbejdet inden for mejeribruget, som foredragsholder, skolemand og medlem af talrige styrelser og udvalg. Hans stadige trang til at sætte nye initiativer i værk og afprøve teknikker og metoder betød, at han over et bredt felt havde føling med udviklingen, ikke mindst den tekniske. Og han kunne med effekt gribe en sag og agitere for dens gennemførelse. En egentlig førerstilling indtog han dog ikke, han var snarere den utrættelige rådgiver, anerkendt og accepteret af både landbrugere og mejerister. Som forstander var P. afholdt og han var en yndet lærer der i sind og udtryksform stemte overens med elevflokken. Han kunne som forstander gribe de nye ideer, men han havde vanskeligt ved at fastholde en jævn udvikling, og det kneb for ham at fastholde en stabil kreds af medarbejdere. Økonomisk var han 1883 og igen 1908 i vanskeligheder. Ved den sidste lejlighed omdannedes skolen til et a/s og n.å. fratrådte P. som forstander, men underviste på skolen til sin død. – Sammen med Hans Appel og Jørgen Petersen på Dalum prægede P. på Ladelund landbrugs- og mejeristuddannelsen i slutningen af forrige århundrede og skabte den form der var gældende i en lang årrække, og P.s indsats som initiativtager og lærer er nært forbundet med det moderne mejeribrugs gennembrud. – P. var formand for Kolding omegns landboforening 1886-1903, for Ribe amts mejeriforening 1894-1910 og var 1895-1910 næstformand i De samvirkende jyske mejeriforeninger.

Familie

Forældre: gårdejer Peder P. (1802-60) og Inger Marie Nielsdatter (1808-81, gift 2. gang 1860 med gårdejer Peder Just Nielsen, 1828-1907). Gift 9.12.1879 i Bjerager med Karen Andreasen Hessellund, født 29.2.1856 i Bjerager, død 20.10.1896 på Ladelund, d. af gårdejer Andreas Hansen H. (1818-1901, gift 1. gang med Karen Rasmussen, 1823-50) og Johanne Rasmussen (1838-1914).

Udnævnelser

R. 1901.

Ikonografi

Tegnet som ung af H. Hessellund. Relief af N. Hansen Jacobsen på mindesten, 1912 (ved Ladelund landbrugsskole). Foto.

Bibliografi

Ugeskr. for landmænd, 1896 479-84. H. Appel m.fl. i Mælkeritid., 1911 991-1015. Jens Johansen i Højskolebl. XXXVI, s.å. 1513-18. Bernhard Bøggild i Tidsskr. for landøkonomi, s.a. 750-53. Ladelund elevforen.s årsskr. VIII, 1912 3-36. Jacob Appel sst. IX, 1913 3-11. Jens Johansen sst. 1916 3-9. H. P. Philipsen sst. 1918 3-13 (optr. i Mælkeritid., 1925 76-82 95-99). Jens Johansen sst. 1920 29-41. Ladelund landbrugs- og mælkeriskole gennem 50 år, 1929 = sst. XXV. Hans Lund: Askov højskole 1865-1915, 1965. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig