Niels Torkilsen

Artikelstart

Niels Torkilsen, NielsTerkildsen (Thorkildsen), Nicolaus Torchilli, d. 20.6.1553, kannik. Død i Ribe, begravet sst. (domk.). T. nævnes første gang 1513 da han som Christian II's "kapellan" fik præsentation på Toreby sognekald, og n.å. anbefaledes han indtrængende af kongen til et kanonikat i Ribe. 1517 forekommer han som skriver på Kbhs. slot, men 1520 nævnes han som præst og kannik i Vor Frue kollegiatkapitel i Kbh. S.å. fik han også et kanonikat i Århus med fritagelse for at residere der og blev desuden forlenet med Skt. Jørgens gård ved Grenå. Han stod i høj gunst hos Christian II og synes at have været en karakteristisk repræsentant for den type verdsliggjorte kirkemænd som oftere forekommer i slutningen af senmiddelalderen. Som kongens skriver og tolder i Falster bo og Skanør har han haft mange forskellige praktiske gøremål at passe. Han var således kongen behjælpelig med at indkøbe og få nedsaltet sild til den kongelige husholdning, og han bistod ham med indkrævning af skatter og lån. Fra kongens tjeneste fik T. 1521 i meget nådige udtrek sin afsked, men allerede 1520 var han blevet adlet under navnet Rosenstjerne. Efter en samtidigs udtalelser skal T. have mærket hvor det bar hen med Christian II, og derfor i tide forstået at redde sig ind på det tørre. Han tog ca. 1525 ophold i Ribe, men opnåede et forsonligt forhold til de nye magthavere, blev brugt i Frederik I's tjeneste og fik forskellige begunstigelser. 1529 fik han Skt. Anne alters vikarie i Roskilde domkirke, og 1543 nævnes han blandt forstanderne for det almindelige hospital i Ribe. I denne by, hvor han havde købt sig en anselig gård, tilbragte han resten af sit liv og nød megen respekt for sin fromhed og usædvanlige kløgt. - T.s efterkommere antog navnet Lihme.

Familie

Gift med Kirsten (gift 2. gang med borger i Ribe Knud Lassen).

Bibliografi

Bh. Kornerup i Pers. hist. t. 10.r.I, 1934 231–37 (heri T.s adelsbrev). Alfr. Larsen sst. 11.r.III, 1942 192.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig