O.B. Bøggild

O.B. Bøggild, Ove Balthasar Bøggild, 16.5.1872-13.11.1956, mineralog. Født på Mosegård, Jetsmark sg., Hjørring amt, død i Kbh., begravet sst. (Garn. kgd.). B. blev student 1890 fra Ålborg og tog 1896 skoleembedseksamen i naturhistorie og geografi. Fra 1896 var han forelæsningsassistent ved Mineralogisk museum, 1898-1904 assistent sst., fra 1904 hjælpedocent ved Polyteknisk læreanstalt og fra 1910 docent sst. Ved N. V. Ussings død udnævntes B. 1.2.1912 til professor i mineralogi og geologi ved universitetet og til direktør ved Mineralogisk museum. Han tog sin afsked 1942. 1913-53 var han medlem af kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland, 1919 af Videnskabernes selskab og 1931 af konsistorium. - B.s første afhandling omhandler skurestriberne i Danmark (1899), men ellers arbejdede han hovedsagelig med mineralogiske emner, ofte af stor betydning også for andre grene af geologien. Han opstillede en række nye mineraler og udredte vanskelige mineralogiske fænomener udelukkende ved hjælp af optiske undersøgelser. Efter et studieophold i München 1899-1900 ledsagede B. 1900 Ussing på en undersøgelsesrejse til Julianehåb-distriktet i Sydvestgrønland. I de følgende år fremkom en række afhandlinger med beskrivelser af flere til dels nye mineraler fra Grønland (epistolit, steenstrupit, erikit m. m.), og 1905 i "Medd. om Grønland" et større samlet arbejde på 625 sider om Grønlands mineraler Mineralogia Groenlandica. Medens denne er på dansk udkom 1953 som sidste videnskabelige arbejde fra B.s hånd en udvidet og revideret udgave på engelsk The Mineralogy of Greenland. 1906 foretog B. en geologisk studierejse til de dengang dansk-vestindiske øer, men fortsatte ellers sine undersøgelser over grønlandske mineraler (ussingit, dahlit, leifit m.m.). Desuden har han skrevet hæftet om Grønland, 1917 i Handbuch der regionalen Geologie og flere steder om geologi og minedrift i Grønland (Greenland, 1929 m.m.). Endvidere har han som pioner foretaget mineralogiske undersøgelser af bundprøver ved slemning fra Ishavet, Nordhavet, Middelhavet og Det indiske ocean, optagne af Ingolf-, Hertugen af Orleans-, Thor- og Sibolga-ekspeditionerne. Til Danmarks geologi har han leveret et vigtigt bidrag gennem undersøgelser over den vulkanske aske hvis tilstedeværelse i det tertiære moler blev bekendt her i landet 1902, Vulkansk Asket Moleret, 1902. B. fuldførte senere nogle af Ussing påbegyndte undersøgelser over den relative alder af de mange askelag i molérklinterne ved Limfjorden og offentliggjorde dem 1918 sammen med en oversigt over Danmarks ældre tertiærbjergarter. Af senere arbejder må fremhæves et arbejde om jernmeteoriters bygning The Meteoritic lronfrom Savik near Cape York, North-Greenland (Medd. om Grønland bd. 74, 1927) og en indgående og værdifuld undersøgelse over skalstrukturen hos molluskerne (Vidensk. Selskabs Skrifter, 1930) samt en oversigt over Danmarks mineralogi Danmarks Mineraler (Danm. geol. Unders. 2. r. nr. 71, 1943). Som lærer ved universitetet var han de klare og koncise kendsgerningers mand og han har udgivet en lærebog i krystallografi og mineralogi, 1917 (2. udg. 1926, 3. udg. 1938) og flere nyere udgaver af Ussings "Kortfattet Lærebog i den almindelige Geologi".

Familie

Forældre: forpagter Carl Andreas Hoftved B. (1833-92) og Marie Sofie Fischer (1833-1905). Gift 1.12.1901 i Gadstrup ved Roskilde med Rigmor Johanne Schmidt, født 21.5.1877 i Fredericia, 15.1.1954 i Kbh., d. af købmand Jens Weilgaard S. (1839-85) og Thora Emilie Thilo (1848-1932, gift 2. gang 1885 med handelsfuldmægtig Christian Papsøe, 1859-1926).

Ikonografi

Mal. af H. O. Bøggild Andersen, 1920. Foto.

Bibliografi

A. Noe-Nygaard i Det kgl. da. vidensk. selsk. oversigt, 1957-58. Chr. Poulsen i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1957 147-50. H. Clausen i Dansk geol. foren, medd. XIII, 1958 531-36. A. Garboe: Geologiens hist. i Danm. II, 1961 438-41.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig