O.C. Hammer

O.C. Hammer, Otto Christian Hammer, 22.8.1822-9.3.1892, søofficer. Født i Hulerød, Søborg sg, død i Kbh., begravet sst. (Holmens). H. blev kadet 1837, sekondløjtnant 1843, var med korvetten Diana 1844-45 og 1845-46 med briggen Ørnen i Guinea og Vestindien og 1847– 48 i koffardifart som styrmand i en brig der sejlede på Brasilien. 1848 og 1849 var han med fregatten Thetis på blokade i Nordsøen, fra april 1849 chef for sluppen "Larsens Plads" der anvendtes som tender for Nordsøeskadren, og 1850 næstkommanderende ved den maritime styrke på Slesvigs vestkyst. S.å. besatte han Nordstrand og Pelworm, blev derefter attacheret hærens højre flankekorps og deltog i forsvaret af Frederiksstad. Efter krigens slutning blev H. konst. krydstold-, fyr- og vagerinspektør på Vestkysten med hovedstation i Wyk på Føhr og forfremmedes 1851 til premierløjtnant. 1854 blev han fast ansat i ovennævnte stilling, afgik samtidig fra søetaten og fik 1858 kaptajnløjtnants karakter. Ved krigsudbruddet 1864 indtrådte H. atter i marinens tjeneste og blev ansat som chef for Vesterhavsøernes forsvar som han ledede med enestående sejhed, djærvhed og mod der aftvang såvel venner som fjender beundring og som var særlig påskønnelsesværdig fordi de forsvarsmidler der var stillet til hans rådighed var ganske utilstrækkelige. Gentagne gange anmodede han uden virkning marineministeriet om forstærkning. Han holdt øerne til 19.7., dagen før våbenstilstanden trådte i kraft, var derefter en måned i tysk fangenskab. H. blev afskediget s.å. da hans embede blev nedlagt. Han var derefter medlem af rigsrådets landsting som repræsentant for Haderslev, Tønder og Løgumkloster amter, indtil hans mandat bortfaldt. Fra den dansksindede del af Vesterhavsøernes beboere modtog han en æressabel som anerkendelse af sin virksomhed. 1865 oprettede han Det danske fiskeriselskab som drev hval- og robbefangst ved Island med hvalfangerskibet Thomas Roys. Trods H.s dygtighed og energi betalte fangsten sig ikke, og selskabet opløstes 1871. N.å. blev H. af den russiske regering kaldet til Moskva for at ordne hvalfangstafdelingen på udstillingen sst. For dette arbejde og for et foredrag om hvalfangst belønnedes han med det kejserlige russiske videnskabernes akademis guldmedalje. 1882 anlagde han et savværk ved Gällö i Jämtland som han drev til året før sin død. 1889 tillagdes ham kaptajns karakter.

Familie

Forældre: inspektør Frederik H. (1791-1877) og Elisabeth K. Lemvigh (1794-1849). Gift 28.2.1851 i Fodslette med Henriette Jacobine Hastrup, født 3.9.1830 på Hjortholm, død 17.11.1912 i Kbh., d. af godsejer Julianus H. til Hjortholm (1780-1863) og Anna Cecilie Høffding (1791-1861). – Far til Regnar-H.

Udnævnelser

R. 1850. DM. 1860. K.1 1864.

Ikonografi

Afbildet på mal., 1852, af Niels Simonsen af stormen på Frederiksstad 1850. Flere træsnit 1864 efter ens forlæg. Træsnit på skillingsvise 1864. Mal. af F. C. Lund, 1865. Litografi 1866. Buste af H. V. Bissen, 1868 (St. mus., Fr.borg, Tønder mus.). Træsnit af H. P. Hansen, 1892, efter tidligere forlæg, stik af Weger efter foto, træsnit efter foto. Tysk litografi af H. som skydeskivefigur. Foto.

Bibliografi

O.C.H.: Vesterhavsoernes forsvar i 1864, 1865. Breve fra H.s togt til Marokko m.m. i Tidsskr. for søvæsen XCIII, 1922 281-331.- III. tid. 11.9.1864. Sst. 27.3.1892. R. Hammer sst. 1914 504–07. Tidsskr. for søvæsen, 1864, officielle medd., 47-60 (om Vesterhavsoernes overgivelse). Fædrelandet 27. og 28.6.1867. V. Hansen i Vort forsvar 10.4.1892. [Samme] i Tidsskr. for søvæsen, 1893 10-12. C. Holbøll sst. 1897 15-27. R. Hammer: Kaptajnløjtnant O.C.H., 1928. – Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig