O.C. Scavenius

O.C. Scavenius, Otto Christian Jacob Jørgen Brønnum Scavenius, 10.12.1875-10.9.1945, diplomat, udenrigsminister. Født på Basnæs, Tjæreby sg., Sorø amt, død i Kbh. (Garn.), begravet sst. (Vestre). S. blev student 1893 (Østerbro latin- og realskole) og tog statsvidenskabelig eksamen 1897. S.å. ansattes han i udenrigsministeriet hvor han udnævntes til assistent 1899. Kort efter blev han fungerende legationssekretær i Stockholm okt.-dec. 1900, i Berlin og Paris okt.-dec. 1901. Derefter legationssekretær i Berlin 1903, i Paris 1903–08 og igen i Berlin 1908. Han udnævntes til legationsråd s.å. og til gesandt i St. Petersborg 1909 hvorfra han flyttedes til Stockholm 1912. I.101–919 hjemkaldtes han som chef for udenrigsministeriets 1. departement. Hensigten var utvivlsomt at drage nytte af hans store viden om udenrigstjenesten og hans evne til at skære gennem problemerne og træffe en afgørelse, thi tjenesten stod foran en større reorganisering gennem kommissionen af 3.9.1919. S. fik en fremtrædende plads i kommissionsarbejdet hvis hovedmål var at udvide og modernisere tjenesten så den kunne blive en effektiv støtte for dansk erhvervsliv. S. gjorde et udmærket arbejde der blev afbrudt i tiden 5.4. til 5.5.1920 da han var udenrigsminister i forretningsministeriet Friis. Ved lovene af 6.5.1921 om udenrigstjenesten blev den 1908 nedlagte direktørpost genoprettet. S. var den naturlige kandidat til stillingen og blev straks udnævnt. De nye love krævede en betydelig udvidelse og hurtig ansættelse af folk i karrieren taget fra erhvervslivet. Flere af disse udnævnelser vakte kritik inden og uden for erhvervene og det svækkede hans position. Hans medlemskab af bankrådet for Landmandsbanken der i løbet af 1922 kom i økonomiske vanskeligheder bidrog yderligere til at svække hans stilling. Endelig pådrog han sig etatsråd H. N. Andersens vrede. Oktober 1922 så han sig derfor tvunget til at opgive direktørposten samtidig med at hans fætter Harald Scavenius fratrådte posten som udenrigsminister. S. blev ikke sat under anklage i Landmandsbanksagen men han besluttede sig til at forlade udenrigstjenesten. 1924 ansattes han som direktør i det Store Nordiske Telegrafselskab, en stilling han varetog indtil han i 1938 gik af for at efterfølge Wilhelm Weimann som formand for bestyrelsen. I kraft af sin internationale baggrund og administrative evner gjorde han en god indsats i selskabets tjeneste. Siden ungdommen havde han ivrigt dyrket hestesporten og var gennem mange år formand for Foreningen til den ædle hesteavls fremme. – Kammerherre 1909.

Familie

Forældre: godsejer, politiker Otto Jacob Brønnum S. (1849–1913) og komtesse Christiane Scheel (1855–1934). Gift 1. gang 4.4.1911 i Kbh. (Cit.) med Ingeborg Hansen, født 14.6.1873 på Øregård (Gentofte), død 8.12.1949 i Kbh. (Skt. Pauls) (gift 1. gang 1892 med senere højesteretssagfører, konst. kammeradvokat Vagn Aagesen, 1866–1939, gift 2. gang 1909 med Kamma Emmy Bügel Berner, 1880–1965, gift 1. gang 1902 med operasanger Helge Nissen, 1871–1926), d. af grosserer, godsejer, senere etatsråd James Gustav H. (1843–1912) og Louise Augusta Bull (1846–1926). Ægteskabet opløst. Gift 2. gang 5.9.1927 i Kbh. (b.v.) med Estred Charlotte Andersen, født 26.7.1892 i Kbh. (Garn.), død 13.2.1970 i Hellerup (gift 1. gang 1913 med cand.jur., senere legationsråd Kai Helmer Petersen, 1888–1927), d. af cand.mag., senere professor Vilh. Andersen (1864– 1953) og Kirstine C. M. Friderichsen (1865–1916).

Udnævnelser

R. 1907. DM. 1912. K2. 1917. K1. 1930.

Ikonografi

Mal. af H. Vedel udst. 1942 (udenrigsministeriet). Foto.

Bibliografi

Berl. tid. 11.9.1945. Helge Wamberg i Politiken s.d. L. B. Bolt-Jørgensen: Med sabel og kårde, 1957 62 63 67 93–95 185. Tage Kaarsted: Påskekrisen 1920, 1968. Den danske udenrigstjeneste 1770–1970 I-II, 1970. Kn. Larsen: Forsvar og folkeforbund, 1976. Bent Jensen: Danm. og det russiske spørgsmål, 1979. – Papirer i Udenrigsministeriet. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig