O.D. Bloch

O.D. Bloch, Otto Diderik Bloch, 15.2.1766-15.6.1831, filolog. Født i Viby på Hindsholm, død i Kbh. (Trin.). Efter at B. tidligt havde mistet sine forældre blev han opdraget af en faster i Odense fra hvis latinskole han blev dimitteret 1784. Han studerede derefter i Kbh., tog teologisk eksamen 1787 og filologisk eksamen 1790. Han var en tid alumnus på Elers' kollegium og vicedecanus ved kommunitetet. Efter eksamen blev han hører ved Vor frue skole og tog 1792 magistergraden med et lille skrift De carmine epico Apollonii Rhodii hvori han giver en karakteristik af denne digter, nærmest i sammenligning med Homer og andre episke digtere. 1797 blev han overlærer, men måtte allerede 1798 på grund af svagelighed tage sin afsked med ventepenge. Trods vedblivende sygelighed blev han 1813 ansat som amanuensis ved universitetsbiblioteket hvor han 1814 blev 2. og 1829 1. underbibliotekar. Han fik tillige bestyrelsen af kommunitetets bibliotek. Medens han var ansat ved universitetsbiblioteket, hvor han roses for sin hjælpsomhed mod de besøgende, undersøgte han flittigt de derværende latinske og især græske håndskrifter. Frugten af sine studier offentliggjorde han til dels selv i tidsskrifter; men desuden meddelte han lejlighedsvis med stor uselviskhed tyske filologer oplysninger om det som han havde fremdraget, bl.a. stykker af grammatikeren Herodianos og lægen Galenos; sidstnævntes skrift Synopsis de pulsibus blev således for første gang udgivet efter materiale leveret af B. (i Kuhns udgave IX, 1825). Han omtales også med stor anerkendelse af B. G. Niebuhr i fortalen til 1. bind af Bonn-udgaven af Konstantinos Porfyrogennetos (1829). Selv udgav B. ligeledes efter et københavnsk håndskrift for første gang en anonym græsk dialog Hermippus sive de astrologia (1830).

Familie

Forældre: sognepræst Laurits B. (1731–73) og Anne Marie Lutken (1746–72). Ugift.

Udnævnelser

Tit. professor 1829.

Ikonografi

Silhouet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig