O.F.C. Rasmussen

O.F.C. Rasmussen, Otto Frederik Christian Rasmussen, 31.3.1814-7.12.1888, godsforvalter, historiker. Født på Espe, død på Jettehøj ved Gisselfeld, begravet i Bråby. R. blev 1831 exam.jur. og var 1833–40 fuldmægtig på Bregentved-Gisselfeld birkekontor. 1840– 43 var han fuldmægtig på Præstø amtskontor, og 1844 blev han godsforvalter på Gunderslevholm, n.å. på Gisselfeld hvor han blev til sin død. Fra 1857 varetog han samme opgave på Holmegaard. Ved siden af disse stillinger tog han ivrigt del i egnens kommunale liv, virkede i mange år som landvæsens- og tiendekommissær og var sognerådsformand i Bråby i 33 år. – R. begyndte tidligt at samle stof til Gisselfelds historie og udsendte som resultat heraf Optegnelser om Gisselfeld, 1868, en godsmonografi af høj og stadig bevaret værdi, præget af forfatterens fortrolighed med kildemateriale, brede almenhistoriske orientering og store kendskab til de omhandlede lokaliteter. I Historisk Tidsskrift 5. r. V-VI (1883–86) førte R. en diskussion med professor Edvard Holm om indførelsen af Fr. IVs landmilits 19.2.1701. R. hævdede over for Holm at forordningen reelt indførte et stavnsbånd som senere lovgivning så fæstnede, mens Holm afviste påstanden om stavnsbånd før 1733. Holm har ret i selve læsningen af forordningen mens R., ud fra sit kendskab til forholdene på godserne i perioden, formentlig kommer nærmest de eksisterende normer som de blev opfattet og håndhævet af godsejerne. – Kammerråd 1859. Justitsråd 1875. Etatsråd 1882.-R. 1869.

Familie

Forældre: forpagter Anthon Wilhelm Frederik R. (ca. 1779–1817) og Inger Dorothea Jørgensen (1788–1860, gift 2. gang 1831 med forpagter på Gavnø Rasmus Sørensen, 1798–1862). Gift 1. gang 17.10.1845 i Bregentved kapel med Frantsine Vilhelmine Holm, født 31.12.1817 i Hellested, død 20.11.1866 på Jettehøj, d. af sognepræst i Hellested, Peter H. (1766–1831) og Alhed Christiane Bangert (1775–1854). Gift 2. gang 10.9.1875 i Tanderup, Båg hrd., med Dorothea (Doris) Vilhelmine Elisabeth Baumann, født 22.8.1837 i Rendsborg, død 6.6.1910 på Frbg., d. af bataljonskirurg, senere overlæge, justitsråd Christian Henrik B. (1806–71) og Anna Magdalene Jensen (1803–52).

Bibliografi

Ellen Jørgensen: Historiens studium i Danm. i det 19. årh., 1943 106. Fr. Skrubbeltrang: Det danske landbosamf. 1500–1800, 1978 183.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig