O.K. Nobel

O.K. Nobel, Ove Kruse Nobel, 12.8.1868-25.6.1916, ingeniør. Født i Grenå, død i Kbh., begravet sst. (Vestre). Efter præliminæreksamen fra Grenå realskole blev N. student fra Århus kadedralskole 1886, cand.phil. n.å. og 1893 cand.polyt. i ingeniørfaget. Efter eksamen arbejdede han en kort tid i Ludvig Lunds mekaniske etablissement i Kbh., men kom hurtigt til stadsingeniøren i Kbh. hvor hele hans senere livsgerning faldt. Han arbejdede først med tilsynet med kloakarbejder i forbindelse med anlæggelsen af frihavnen. Da anlægget af afskærende ledninger der fjernede spildevandet fra havnen senere optoges i anledning af anlægget af godsbanegården, overdrog stadsingeniør C. Ambt 1896 den daglige ledelse af dette arbejde til N., som varetog hvervet med stor dygtighed til hele arbejdet var afsluttet 1903, og han udarbejdede den s.å. på kommunalbestyrelsens foranstaltning udgivne beskrivelse Kjøbenhavns nyere Kloakanlæg. Da J. J. Voigt efter Ambts udnævnelse til generaldirektør for statsbanerne 1902 blev stadsingeniør blev N. konstitueret og juli 1904 fast afdelingsingeniør, hvorved han kom til at lede de omfattende kloakarbejder i forbindelse med indlemmelsen af Sundbyerne og Brønshøj i Kbh. N. løste denne opgave med fremragende dygtighed og gjorde derved sit navn kendt i interesserede kredse. 1905 fik han sammen med S. Koch en af de to højeste præmier for anlæg af en folke- og idrætspark på fælleden. 1907 blev han medlem af bedømmelseskomiteen ved konkurrencen om en afvandingsplan for Gentofte. 1911 fik han sammen med arkitekterne Egil Fischer og Holger Rasmussen 1. præmie for konkurrenceprojekt til bebyggelsesplan på det gamle banegårdsterræn og opstilling af Frihedsstøtten. N. var medlem af overlandvæsenskommissionen angående kloakanlæg i Birkerød 1912-13, i Vedbæk 1913-14, Hørsholm 1914, Næstved 1914-15 og Randers 1916. 1914 udpegedes N. til sammen med en svensk ingeniør at afgive betænkning over et af Kristiania kommunes teknikere udarbejdet afvandingsforslag. 1901-06 var N. medlem af bestyrelsen for Dansk ingeniørforening hvor han bl.a. sammen med Alex. Foss var virksom ved oprettelsen af oplysnings- og engageringsbureauet. Fra 1910 var han medlem af bestyrelsen for Louis Petersens legat og fra 1911 medlem af bestyrelsen for Københavns idrætspark.

Familie

Forældre: købmand Frederik Carl Emilius N. (1833-88) og Amdiline Christiane Kruse (1839-81). Gift 21.11.1897 i Kbh. (Frederiks) med Ida Adolfine Caroline Louise Camilla Bagger, født 30.10.1867 på Øland, død 20.5.1942 i Kbh. (Østervold), d. af sognepræst, sidst i Kullerup og Refsvindinge Hans Carl Ludvig B. (1807-91) og Amalie Frederikke Andrea Rambusch (1823– 1904).

Udnævnelser

R. 1911.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Poul Bredo Grandjean: Nobelske slægtebøger, 1913 21f. Berl. tid. 27.6.1916. Politiken s.d. J. J. Voigt i Ingeniøren XXV, s.å. 405f. Forskønnelsen VI, s.å. 52. Holger Rasmussen i Architekten XVIII, s.å. 354f. A. Bjerre i Månedsskr. for sundhedspleje, s.å. 192-94. – Levneds-beretning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig