O. Th. N. Krarup, Ove Thomas Nicolai Krarup, 19.12.1799-19.6.1862, præst, landøkonom. Født i Åle, død i Flødstrup, begravet sst. K. blev student 1818 fra Århus og teologisk kandidat 1823, blev 1825 præst i Navr og Sir, forflyttedes 1837 til Ulfborg og Råsted (blev provst 1845) og 1852 til Flødstrup og Ullerslev hvor han var præst til sin død. Han var en dygtig og nidkær præst, men gjorde sig særlig bemærket som landmand. I Halds beskrivelse af Ringkøbing amt nævnes han som en dygtig ung landbruger. Det var dog først på Fyn at hans landmandsvirksomhed fik videre felt. K. var velorienteret om engelske landbrugsforhold og arbejdede ivrigt for at gøre vort landbrug delagtigt i de engelske fremskridt. Han begyndte med at dyrke rodfrugter i større udstrækning, han indså betydningen af kvægets rigelige ernæring og den deraf følgende større gødningsanvendelse, anstillede systematiske forsøg med kunstgødning og virkede ivrigt for dens anvendelse osv. Den intensive måde på hvilken han drev Flødstrup præstegårds jordbrug vakte betydelig interesse, om den end efter indførelsen (1858) af kunstig vanding efter engelsk mønster blev for kostbar. Man valfartede fra alle egne af landet til Flødstrup for at blive bekendt med fremskridtene dér, hvilket K. selv har beskrevet i Ugeskrift for Landmænd. Han skrev en del, dels i det nævnte blad, dels i Ugeblad for den danske Bonde, og 1861 udgav han Bemærkninger om vort danske Agerbrug og 1862 Om Kjøbstædernes Skatteforhold og Skattelettelse. Et Ord af en Landmand. Han havde planlagt udgivelsen af et landbrugsblad: Den danske Bonde, da han døde. K. der hørte til den sidste generation af præster der optrådte som landøkonomiske foregangsmænd, nød megen anseelse blandt landmændene hvad der bl.a. gav sig udslag i, at Svendborg landøkonomiske selskab udnævnte ham til æresmedlem. – En søn Janus Frederik Krarup, født 6.3.1841, død 13.4.1910, blev student 1859 og tog magisterkonferens i historie 1866. Han ansattes 1863 i gehejmearkivet hvor han 1870 blev assistent og 1882 registrator. 1870–77 var han medlem af styrelsen for Den danske historiske forening, 1880–82 redaktør af Personalhistorisk Tidsskrift. Han fik afsked på ventepenge ved arkivets omordning 1889.

Familie

Forældre: sognepræst Christen Nielsen K. (1768–1833) og Kirstine Thomsen (1767–1854). Gift 6.6.1826 på Nørre Vosborg med Susanne Mathilde Tang, født 24.6.1805 på Nørre Vosborg, død 26.9.1899 på Frbg., d. af kammerråd, godsejer Niels Kjær T. (1767–1814) og Marie Cathrine Meinert (1776–1855, gift 2. gang1816 med stiftsprovst, senere biskop i Ribe Conrad Daniel Koefoed, 1763–1831, gift 1. gang 1793 med Sophie Dorothea Fridsch, 1776–1815). – Bror til N. B. K. (1802–65).

Udnævnelser

R. 1845.

Ikonografi

Silhouet. Mal. af J. J. Exner udst. 1848. Tegning. Litografi 1863 efter foto.

Bibliografi

Ugeskr. for landmænd 2.r.IV, 1862 53–61. Tidsskr. for landøkonomi 3.r.X. s.å. 303–15. C. Krarup i Medd. om familien Krarup, 1922 nr. 5 32–35.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig