Olaf Galløe, 22.6.1881-24.12.1965, botaniker. Født i Kbh. (Johs.), død i Lyngby, begravet sst. (Sorgenfri kgd.). G. blev student 1900 fra Borgerdydskolen i Kbh. og tog magisterkonferens med botanik som hovedfag 1907. Lærer ved Øster Borgerdydskole 1909-48 (lektor 1923). Han var elev af Eug. Warming, og hans første videnskabelige interesse blev planternes biologi og økologi hvorom hans tidligste arbejder handler; snart koncentrerede han sig dog om de nordiske laver og har herom skrevet flere omfangsrige værker. 1906 vandt han universitetets guldmedalje for afhandlingen Danske Likeners Økologi (Bot. tidsskr. XXVIII, 1908), det første grundlæggende forsøg på at skildre et lands likenvegetation efter økologiske principper. I sin disputats Forberedende Undersøgelser til en almindelig Likenøkologi, 1913 (Dansk bot. Arkiv I, nr. 3) behandler han et lignende emne der videre uddybes i 77ie Lichen flora and lichen vegetation of Iceland (Botany of Iceland II, 1920). 1927 udkom l.bind af det stort anlagte, af Carlsbergfondet bekostede arbejde Natural history of the Danish lichens, based upon new principles hvoraf han før sin død fik udgivet ni bind, mens 10. og sidste bind udkom 1965 ved M. Skytte Christiansen. I dette helt igennem originale værk bliver den ydre og indre struktur af et eller flere individer af hver art beskrevet og illustreret. G. gennemfører her en af ham selv udtænkt deskriptiv metode i naturhistorien, nemlig individbeskrivelser af udvalgte typiske individer der aldrig sammenfattes i summariske, kollektive artsbeskrivelser. Det teoretiske grundlag for denne metode har han behandlet i Individforskning i Planteriget (Dansk bot. Arkiv V, nr. 12, 1928). G.s arbejder vurderes højt af de sagkyndige, og hans store dygtighed som præparator og fremragende tegnekunst har bidraget væsentligt til, at hans monumentale billedværk er enestående i den likenologiske litteratur. G. levede tilbagetrukket i familiens kreds men var hjælpsom over for fagfæller der søgte hans hjælp og vejledning.

Familie

Forældre: tidligere højskoleforstander, redaktør, senere protokolfører i kriminalretten, cand.jur. Jørgen Olsen (fra 1903 G.) (1837-1915) og Johanne Vilhelmine Frederikke Flentje (1838-1910). Navneforandring 27.1.1903. Gift 1. gang 1912 med Anna Andrea Jørgensen Nygaard, født 8.6.1886 i Odense, død 19.1.1916 på Frbg., d. af patruljebetjent Hans Andersen Jørgensen N. og Anne Marie Smidt. Gift 2. gang 25.9.1919 i Kbh. (Filips) med Ellen Karen Nielsen, født 12.11.1897 i Kbh. (Rigshosp.), d. af snedkermester Niels Peter N. (1873-1963) og Emilie Muxoll (1872-1921).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Carl Christensen: Den danske bot. lit. 1880-1911, 1913 235f. Samme: Den danske bot. lit. 1912-39, 1940 110. Alfr. Hansen: Dansk bot. lit. 1940-59, 1963 19 123 (bibliografi). – M. Skytte Christiansen i Bot.t. LXI, 1966 309-12.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig