Ole Syversen

Ole Syversen, 31.10.1801-23.8.1847, afholdsbevægelsens første talsmand i Danmark. Født i Kristiania, død i Kbh. (Trin.), begravet sst. (Ass.). S. blev 1822 underofficer ved 2. jyske regiment i Kbh., 1827 kommandersergent og var 1833–39 lærer ved regimentets undervisningsanstalt, siden privatlærer. Han var et redeligt, stræbsomt, socialt indstillet, varmhjertet og følsomt menneske, men hæmmet fra ungdommen af ulykkelige økonomiske kår og uden held med forskellige initiativer: opfindelsen af et papirbesparende blækpulver 1838, forsøg med forlagsvirksomhed gennem Den skandinaviske Boghandel som han var medejer af 1836–37 og planer om forberedel-sesskoler for småbørn mellem to og otte år. Påvirket af amerikaneren Robert Baird som 1840 besøgte Danmark for her at indføre den i Amerika opståede afholdsbevægelse indrykkede S. 20.12.1841 en annonce i Adresseavisen om oprettelse af et afholdenhedsselskab, men først 3.9.1843 lykkedes det ham at få selskabet, det første på det europæiske fastland, oprettet. Til foreningen var knyttet en lånekasse, en begravelses- og pensionskasse hvis midler skulle komme fra de beløb medlemmerne sparede ved ikke at drikke spiritus, samt en ugentlig afholdstidende Menneskevennen 1846–47. S. var talsmand for det absolutte afholdsstandpunkt og kom derved i skarp modsætning til den ved samme tid i Kbh. stiftede mådeholdsforening som det højere borgerskab var knyttet til. S. udsendte 1843 det lille skrift Svar til hr. Pastor, Ridder Visby, som Formand for "Maadeholds-Foreningen" og som -Christen og 1845 Indbydelse til at deeltage i "Total-Ajholdenhedsselskabetfor Danmark". Under S.s ledelse havde totalafholdsforeningen ret stor fremgang, 6–700 medlemmer, blandt Kbh.s småborgere. Der åbnedes en afholdsrestaurant på Kultorvet, stiftedes en sangforening og den første danske afholdsfane indviedes. Selv om foreningen ofte blev spottet, navnlig i Corsaren, lykkedes det den at øve indflydelse på befolkningens indstilling til alkoholen, men da S. efter mange års sygdom døde, smuldrede den hen og genopbyggedes først 1879. Trods sin korte virketid gjorde S. en smuk og værdig indsats. Hans absolutte afholdsstandpunkt viste sig senere at være det eneste holdbare og som grundlægger af totalafholdsselskabet var han foregangsmand i Europa.

Familie

Forældre: oppasser ved sindssygehospitalet i Kristiania Syver) Rolfsen (1728–1809, gift 1. gang med N. N.) og Maren Kirstine Madsdatter Leth. Gift 17.5.1829 i Kbh. (Garn.) med Johanne Kirstine Lund, født 3.3.1808 i Ålborg, død tidligst 1847, d. af skrædder Rasmus L. (1779–1849) og Maren Kirstine Mathiasdatter (1783–1856).

Ikonografi

Litografi 1846 efter tegn. af E. Bærentzen. Relief på afholdsmonument af R. Magnussen, 1914 (Fælledparken, Kbh.).

Bibliografi

Anton Schmidt: Mindeskr. om den da. totalafholdsbevægelses lader, lærer O. S., 1904. Samme: Afholdsbevægelsens verdenshist. III, 1913. K. A. Heiberg i Til ædrueligheds fremme XVII, 1913 46f. Herman Trier i Hist. medd. om Kbh. IV, 1913–15 441–74 635–41. Politiken 2.2.1913 og 30.9.1914. Berl. tid. 22.9.1914. Aftenbl. 13.11. s.å. Blade af samarbejdets hist., ved V. Figge II, 1932. Afholdsbevægelsen i Danm., red. Frode Markersen I, 1939 126 147. Jens Lund: O. S., [1947].

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig