Olfert Fischer

Artikelstart

Olfert Fischer, Johan Olfert Fischer, 4.8.1747-18.2.1829, søofficer. Født i Kbh. (Tysk ref.), død sst., begravet sst. (Ref.). F. blev kadet 1753, månedsløjtnant 1762 og 1763 sekondløjtnant. 1767 premierløjtnant, 1773 kaptajnløjtnant, 1781 kaptajn, 1790 kommandørkaptajn, 1800 kommandør, 1809 kontreadmiral og 1825 viceadmiral. F. gjorde tjeneste på orlogsskibet Printz Friderich under et togt 1770-71 mod barbareskerne i Algier og var fortsat i Middelhavet 1771-72 ombord på Sejeren. Han var atter i Middelhavet 1777 ombord på orlogsskibet Dannebrog. Ved hjemkomsten blev han auscultant i konstruktionskommissionen for at uddannes videnskabeligt. Efter at være kommet til skade ved et fald ombord skrev F. 1778 til kongen for at få stillingen som kommandant på Kbh.s Toldbod. Han fik ikke denne stilling og blev i stedet inspektionsofficer ved Dokken og medlem af konstruktionskommissionen. 1784 blev han chef for fregatten Bornholm der lå som vagtskib i Sundet. 1788 var F. flagkaptajn i kontreadmiral J. C. Kriegers eskadre der i anledning af krigen med Sverige samarbejdede med en russisk eskadre. Han blev derefter 1789 chef for Elephanten og 1790 for orlogsskibet Grønland der lå som blokskib i forbindelse med Kbh.s defension. 1794 blev han atter flagkaptajn i Kriegers eskadre som chef for orlogsskibet Neptunus. 1795 blev F. ekvipagemester ved Dokken, en stilling han på trods af fortsatte udkommandoer beholdt til 1803. F. var atter 1796 udkommanderet som chef for orlogsskibet Oldenborg. 1797-99 anvendtes F. til udredningsarbejde i forskellige kommissioner således dokkommissionen, signal-kommissionen og kommissionen angående konvojeringsbestemmelser. 1799 blev han atter chef for Oldenborg for at føre en konvoj til Ostindien. Under denne rejse indlagde F. sig fortjeneste ved under en orkanagtig storm i Taffelbay ved Kapstaden 5.11.1799 at redde skib og besætning ved at sætte Oldenborg på land. F. ledede bjærgning og hjemsendelse af besætning og vendte selv hjem i 1800. Kongen udtalte sin anerkendelse af hans konduite ved denne lejlighed. Efter en kort udkommando blev han nu indsat i defensionskommissionen og i februar 1801 blev han designeret chef for Kbh.s defension til søsiden og hejste som sådan sit flag på blokskibet Dannebrog marts 1801. Denne kommando havde F. den 2.4.1801 da København blev angrebet af en engelsk flåde. Under slaget, hvorunder F. blev såret, måtte han først skifte sit flag til "Holsten" og sidst over på batteriet Trekroner. F. havde forinden slaget gjort defensionskommissionen opmærksom på den påtænkte forsvarsopstillings utilstrækkelighed. Tildeltes 1802 erindringsmedalje for slaget på Reden med brillanter. 1803 chef for 4.division. Deltog i evolutionseskadrens øvelser 1805. 1807-09 var F. chef for batteriet Trekroner. Anvendtes derefter som divisionschef bl.a. for l.division 1813-15.

F. havde store evner ligesom han var en glimrende sømand, hvilket de mange chefkommandoer viste. På trods af uklare kommandoforhold gjorde han udmærket fyldest som chef for de dansk-norske flådestyrker i slaget på Reden 1801. Det har været en kilde til undren at F. efter dette slag kun fik tildelt få og uinteressante hverv på trods af, at han fortsat steg i graderne. Forklaringen er sikkert at F. var meget beskeden og meget lidt udadvendt, ligesom menighedsarbejdet i den reformerte kirke optog ham meget. -R. 1815. DM. 1817. K. 1824. S.K. 1826.

Familie

Forældre: kommandør, senere viceadmiral Olfert Fas F. (1700-61) og Anna Ackermann (1720-82). Ugift.

Ikonografi

Miniature (Kbh.s bymus.). Litografi på mindeblad for 1801, 1848, sandsynligvis efter ældre forlæg. Mal. af Harry Kluge, 1919. Relief af Hans Larsen på gravsten af G. B. Hagen, 1920.

Bibliografi

J. P. With: Danske og norske søheltes bedrifter, 1819. C. C. Zahrtmann i Nyt archiv for søvæsenet, 1842 168– 98. O. Lütken i Danebroge I, 1881 229-34. Axel Larsen: Dansk-norske heltehist. 1700-1814, 1895 109-32. Victor Hansen: Vore søhelte, 1898. J. S. Hohlenberg i Tidsskr. for søvæsen, 1900 349-67. P. C. Bundesen sst. 1901 173-264. E. Briand de Crévecoeur: O. F., 1944. O. Bergersen: Nøytralitet og krig II, Oslo 1966 377-460. Ole Feldbæk: Denmark and the Armed Neutrality, 1979.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig