Oluf Jensen - maler

Oluf Jensen, Carl Christian Oluf Jensen, 17.2.1871-31.1.1934, maler, keramiker. Født i Kbh. (Frels.), død på Frbg., begravet sst. J. opdroges på opfostringshuset, kom 1885 i lære på Den kgl. Porcelainsfabrik og arbejdede som maler på musselmalerafdelingen som netop var oprettet s.å. under Arnold Krogs ledelse. Han gik samtidig på teknisk skole og blev herfra 1890 dimitteret til akademiet som han besøgte til 1895. Desuden undervistes han en tid på Kunstnernes studieskole under Kristian Zahrtmann og P. S. Krøyer. 1902 debuterede han på Charlottenborg og udstillede her årlig til sin død 1934 hvor han om efteråret mindedes ved en omfattende retrospektiv udstilling. Desuden har han med års mellemrum deltaget i Kunstnernes efterårsudstilling. På disse udstillinger fremtrådte han udelukkende som akvarelmaler kendetegnet ved en meget dygtig teknik. Hans motiver var blomster og landskaber, følsomt opfattede og gengivet med en hældning mod det dekorative. Han blev snart en anset akvarelmaler og raderer, men hans betydeligste indsats kom dog til at ligge inden for et andet område, nemlig det keramiske, som signerende kunstner og medarbejder ved Den kgl. Porcelainsfabrik, og han står nu ved siden af Arnold Krog som den kunstner der har haft størst betydning for udviklingen af det danske underglasurporcelæn. Han avancerede inden for fabrikken og blev til slut ansat som leder af begge underglasurafdelingerne og viste snart, at han på de forskellige områder forstod at videreføre fabrikkens gamle tradition og samtidig tilføre den nyt liv. Inden for kunstporcelænet arbejdede han både med nye vaseformer og dekorerede selv med landskabs- og blomstermotiver, og der bestod en meget frugtbar vekselvirkning mellem hans akvarelkunst og hans underglasurdekoration. Størst betydning fik dog hans arbejde med brugsporcelænet. Ved gennemarbejdelse og rekonstruktion af dekorationen forsøgte han at føre det musselmalede stel tilbage til de gamle rokokoforbilleder. Hans eksperimenterende arbejde med det stjerneriflede grå porcelæn som begyndte omkring 1914–16 nåede sin fulde udfoldelse i et enkelt stel, det såkaldte Bonnesenske stel, omkring 1918. Det var et udpræget borgerligt stel påvirket af Delfter fajance som dekoreredes med blomster, landskaber og motiver fra danske provinsbyer, og i hvis dekorationer der var stærke mindelser om det musselmalede mønster. Det viser en fin keramisk fornemmelse i samspillet mellem det grå materiale og den mørkeblå dekoration, og dets riflede overflade har givet J. gode muligheder for dekorativ udnyttelse. En videreførelse af dette blev det grå underglasurkrakelé med blåmaling som J. navnlig arbejdede med efter 1920, men som efterhånden, mod hans ønske, tillige dekoreredes med overglasurmaleri i guld og derved viste sig at blive en god salgsvare for fabrikken. J. fik akademilegater 1905 og 1913 og Købkes legat 1914 og har på sine studierejser besøgt Frankrig (1888 og senere), Holland (1910) og Tyskland. 1925 illustrerede han Vald. Rørdams Blomstervers med en række nydelige tegninger. J. er repræsenteret i kobberstiksamlingen og Kunstindustrimuseet.

Familie

Forældre: kedelsmed Christian Harald J. (1841–78) og Anne Kirstine Jensen (1838–1908). Gift 17.3.1908 i Kbh. (Helligg.) med Helga Andreassen, født 31.10.1877 i Hjerting sg., Haderslev amt, død 18.4.1960 på Frbg., d. af gårdejer Jørgen Peder A. (1853–1928) og Martha Augusta Henriette Hansen (1855–1931).

Udnævnelser

R. 1922.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Fr. Dalgas i Nyt tidsskr. for kunstindustri I, 1928 135. Victor P. Christensen sst. VII, 1934 33f. Samme i Berl. tid. 31.1.1934. Sig. Schultz i Dagens nyheder 1.2. s.å. -Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig