Oluf Knop

Oluf Knop, Oluf Jakobsen Knop, d. 28.2.1442, biskop i Västerås. Begravet i Västerås domk. K. stammede fra Roskilde stift, men hans herkomst er ukendt. Navnet Knop forekommer spredt som navn på borgere i Øresundsregionen, og han kan være søn af byfoged i Vordingborg Jakob K. som 1387 medbeseglede ærkebisp Vinolds kvittering til dronning Margrete og det danske rigsråd for opbevaring af norske klenodier. K. havde studeret i Erfurt, Prag og Leipzig, både filosofi og jura, og havde adskillige gejstlige embeder da han 1418 første gang sendtes til Rom som Danmarks "procurator" ved kurien. Da Navne Jensen Gyrsting blev forflyttet til Odense providerede paven 1421 K. med Västerås bispedømme. Det skyldtes således mere en tilfældighed end kongelig indgriben at denne bispestol igen blev besat med en dansker, og det skyldtes nok mere personligt nag end danskerhad at K.s konkurrent ved flere embedsbesættelser Uppsalakanniken Oluf Ingvaldson rettede beskyldninger mod ham for forræderi mod kong Erik af Pommern. K. klarede frisag, og takket være hans gode forbindelser ved kurien sendte kongen ham 1423 til Rom for at optræde i processen om hertugdømmet Slesvigs tilhørsforhold. K.s kirkepolitiske syn fremtræder i et brev fra 1427/28 til ærkebiskop Jons Håkansson, bl.a. omtales også de udefra kommende farer. Om K.s holdning i den bitre strid om besættelsen af ærkesædet efter Jons Håkanssons død 1432 vides intet, ligesom kendskabet til hans stilling under den påfølgende Dalkarlerejsning er yderst sparsomt. Dalarne hørte til hans stift, og på Västerås slot sad den berygtede foged Jens Eriksen. K. døde o. årskiftet 1441–42, okt. 1441 var han til stede i Stockholm, og 28.2.1442 meddelte Västerås domkapitel Vadstena kloster valget af efterfølgeren.

Bibliografi

Kilder. Monumenta vetera ecelesiæ sveogothicæ, udg. E. Benzelius, Uppsala 1709 173. Monumenta Ullerakerensia, udg. Johan Peringskiöld, Sth. 1719 305. Scriptores rerum Danicarum VII, 1792 449–51. Scriptores rerum suecicarum I, Sth. 1818 159. Acta pontificum Danica, udg. Alfr. Krarup og Johs. Lindbæk II, 1907. Danm.s gamle personnavne, udg. Gunnar Knudsen m.fl. II, 1949–53 (reproudg. 1979–80).

Lit. Johs. Lindbæk: Pavernes forhold til Danm., 1907. Ingvar Andersson: Källstudier till Sveriges hist., Lund 1928. Nils Söderlind i Kyrkohist. årsskr. XXXII, Upps. 1932 1–104. E. Lönnroth: Sverige och Kalmarunionen, Göteborg 1934. Beata Losman: Norden och reform-konsilierna, Göteborg 1970 = Studia hist. Gothobur-gensia XI. J. H. Olesen: Rigsråd, kongemagt, union, 1980.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig