Oscar Geismar

Artikelstart

Oscar Geismar, Oscar William Harald Geismar, 12.11.1877-10.7.1950, præst, forfatter. Født i Kbh. (Matth.), død på Frbg., begravet på Frbg. kgd. G. blev student 1894 fra Borgerdydskolen på Østerbro, cand. teol. 1899, var 1900-01 redaktionssekretær og forretningsfører ved dagbladet Samfundet, huslærer 1902-03, højskolelærer på Testrup 1903-04, forstander for Risgård højskole 1904-06, redaktør af Langelands Folkeblad 1906-07, af Kolding Venstreblad 1908-09, blev 1909 kapellan i Tirsted, 1913 sognepræst i Rønninge og Rolfsted, 1921 valgmenighedspræst i Kerteminde og 1931-47 sognepræst ved Christiansborg slotskirke; her samlede han en meget stor menighed, også af hovedstadens intellektuelle. Fra sin tidlige ungdom var G. litterært engageret og indtog et politisk og kulturelt radikalt og modkristeligt stade. Hans æstetiske følelse og indlevelsesevne førte ham ind i kredse der stod teologien fjernt, og han lagde sig efter at tolke de indre, menneskelige sider hos kunstnerne (jfr. talerne over Herman Bang og Carl Nielsen); tillige udfoldede han store journalistiske evner. En negativ livsholdning tilfredsstillede ham ikke i længden; heller ikke kunne han godtage den traditionelle teologiske ortodoksi. I denne krise blev broderen, Eduard G., ham i foråret 1902 til afgørende hjælp, og G.s følgende udvikling gik ikke i retning af at forsone kristendom og humanisme, men snarere henimod en dualisme mellem det menneskeligt forgængelige der tjener sin tid i det skrøbelige ler, og den sejrende Gud der kæmper med på verdens valplads.

Hans læremestre blev Jacob Knudsen, Ludvig Feilberg og (bl. a. gennem Jens Nørregaard, Testrup) især Grundtvig. Klarest kommer hans kristendomsforkyndelse frem i den ypperlige postille Kristus, Guds levende Ord 1-11, 1933-34, men også i Jesus. Guds Søn, 1928, Den flammende Tornebusk, 1932 og Troens Kendsgerninger, 1934 eller Jeg og Faderen, vi er eet, 1938. G. besad udstrakt kendskab til dansk poesi og var især en fornem fortolker af Grundtvigs salmer og digtning (Den evige Sang I-II, 1925 og 1929). Som anmelder i Fyns Venstreblad og Højskolebladet behandlede han skarpt og med glimrende formuleringssans kristelige, etiske og æstetiske emner, altid på vagt overfor en selvtilstrækkelig humanisme. I sine bøger (bl. a. Nogle Digterprofiler, 1906, Digterprofiler, 1916, De evige Glæder, 1918, Aand og Sandhed, 1919, Men Roserne voxe i Dale, 1920, Gammel Tro og ny Tænkning, 1924, Skilderier, 1927 og Kirkemænd og Digtere, 1930) er han ikke så meget litteraturforsker og teolog som en frodig essayist, med evne til at lytte, tolke og i letfattelig form skrive ud fra en grundtvigsk dualisme der bevidst er dogmatisk uafklaret. I memoireværkerne (Erindrings Billeder, 1943 og Mennesker, jeg mødte, 1944) findes storartede portrætter af samtidige og markante situationsbilleder fra journalist- og præstetiden. Ikke mindst er skildringerne fra det kirkepolitiske udvalg han 1928-40 var et grundtvigsk og politisk radikalt medlem af gjort med kostelig humor. En særlig betydning fik han for Kaj Munk, hvem han kendte fra sit lollandske sogn og altid var en trofast støtte og vejleder for (jfr. biografien Om Mennesket Kaj Munk, 1945).

Familie

Forældre: fabrikant C. F. Geismar (1839-1902) og Anna Margrethe Bøggild (1835-1906). Gift 14.4.1904 i Veggerslev, Randers amt med Olga Petrea Hansen, født 21.9. 1883 i Kbh. (Johs.), død 15.7.1955 i Vejlby-Risskov, d. af grosserer Peter H. (1822-84) og Louise Birgitte Nielsen (1845-1912). Bror til Eduard Geismar.

Udnævnelser

R. 1933. DM. 1947.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

O. G.: Erindrings billeder, 1943 og Mennesker, jeg mødte, 1944. – Jørgen Bukdahl i Kirke og kultur, Oslo 1934 552-55. Ernst Fr. Hansen i Journalisten XXXIII, 1937 nr. 21 5f. Kaj Munk: Foråret så sagte kommer, 1942(3. udg. 1978) 121f Ulf 228f 253f. Niels Nøjgaard: Ordets dyst og dåd, 1946. Bent A. Koch i Kirke og kultur, Oslo 1950 411-17. Egede Schack i Dansk kirkeliv, 1950 101-09. Holger Sørensen i Højskolebl. s.å. 327-30. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig