Oscar O Neill Oxholm

Oscar O Neill Oxholm, Oscar Siegfried Christian O'Neill Oxholm, 31.1.1855-30.7.1926, overkammerherre. Født på Rosenfeld ved Vordingborg, død på villa Teltet ved Kvistgård, begravet i Kastrup ved Vordingborg. O. blev student fra Ribe 1874, cand.polit. 1881 og derpå ansat i udenrigsministeriet. 1883-85 var han attaché i Wien, derefter assistent i ministeriet, 1886-88 attaché i Stockholm og efter fornyet tjeneste hjemme og et kort ophold som legationssekretær i Paris kaldtes han til tjenstgørende kammerjunker hos Christian IX. Dermed knyttedes O. til hoftjenesten hvor han fik sin livsgerning og blev nært knyttet til den kongelige familie. 1890 blev han ceremonimester, 1898-1906 var han hofmarskal og 1918 blev han overkammerherre. Hans personlige elskværdighed og hans muntre sind gjorde det let for ham at færdes mellem de mennesker som hans gerning bragte ham i forbindelse med. Denne hans "menneskevenlighed" var stærkt bestemt ved den kristelige vækkelse han havde oplevet og som blev afgørende for hans livsførelse. Her blev han bistået af sin hustru der delte hans åndelige interesser. Sammen deltog de i kristelig virksomhed. Hun var således 1900-23 formand for Kvindelig Missions Arbejdere. Han var især optaget af den kristne ungdomsbevægelse og var en stadig deltager i studenter- og gymnasiastmøder. Han var bl.a. formand for Lukas stiftelsen, medlem af traktatselskabets styrelse, udgiver af en række småskrifter og traktater. Han tog også virksom del i arbejdet for hedningemissionen, bl.a. for missionsudstillingerne. – Kammerjunker 1883. Kammerherre 1891.

Familie

Forældre: kammerherre, major, senere generalmajor Oscar O'Neill O. til Rosenfeld (1809-71) og Adelaide Maria O'Kelly (1817-82). Gift 15.8.1888 i Holsteinborg med komtesse Fritze Wilhelmine Wanda Theodora Holstein, født 18.10.1867 på Holsteinborg, død 30.1.1942 på Frbg., d. af overkammerherre, lensgreve Ludvig H. (1815-92) og Bodil J. Zahrtmann (1830-76).

Udnævnelser

R. 1890. DM. 1893. K2. 1899. K1. 1903. S.K. 1906.

Ikonografi

Afbildet på H. O. Brasens mal. 1890-92 af kongejagt 1889 (Fr.borg), på A. Jerndorffs mal. 1904 af Chr. IX som modtager Georg I (Chr.borg) og på P. Fischers mal. af stortingsdeputationen hos Chr. IX (1905 Varde mus.; 1906 slottet i Oslo; 1907 Fr.borg). Mal. af Erik Dalberg, 1924 (Rosenfeldt). Foto.

Bibliografi

[Th.] H[auch]-F[ausbøll] i Dansk adels bl. XV, 1925 lf. Berl. tid. 31.7.1926. A. Fibiger i Indre missions tid. LXXIII, s.å. 401-03 (optr. i forf.s Guds vandringsmænd I, 1930 168-73). Eilert Morthensen i Dansk kirkeliv 1926 142-44. Emil Steenvinkel: Overkammerherre O., 1931. Johs. Vibe Petersen i Hjemmenes julebog 1932 23-30. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig