Otte Andersen Ulfeldt

Otte Andersen Ulfeldt, d. .1543, til Bjärsgård, N. Asbo hrd., Skåne, høvedsmand. Død i Lübeck. U. har rimeligvis en længere årrække tjent Søren Norby på Gotland og i Finland. Han var 1524 dennes "fodermarsk" (næstkommanderende) på Visborg og blev da svenskerne angreb øen sendt til Frederik 1 med tilbud om at overdrage denne landet, mod at Norby beholdt lenet hvilket også skete. N.å. var U. kommandant på Visborg, måtte udholde en hård belejring af lübeckerne og overgav først borgen da der var sluttet forlig med Søren Norby. Han må have deltaget i det søslag i aug. 1526 hvori Søren Norby blev overvundet. Man træffer ham nemlig senere i Rusland hvor han holdtes tilbage tillige med sin herre indtil denne 1528 ved kejserlig hjælp udfriedes. Fra Vilna (Vilnius) sendte Søren Norby sin "kjødelige ven og høvedsmand" i forvejen til Christian II. Hans gods i Danmark og i hertugdømmerne var imidlertid blevet inddraget under kronen, men det lykkedes hans bror Hartvig at udvirke et lejde for ham på tre måneder for at han kunne søge udsoning med kong Frederik. Dette lykkedes også hvorpå Christian II i Lier 7.11.1529 udstedte et smigrende afskedspatent for ham. I kong Frederiks tjeneste var U. dec. 1531 rigsrådets sendebud til kongen angående toget mod Christian II der nu var landet i Norge, og han har ligeledes som høvedsmand deltaget i dette tog og medbeseglet overenskomsten og lejdebrevet af 7.7. i Oslo hvorved kong Christian bevægedes til at begive sig til Danmark; men da grevefejden udbrød sluttede U., ligesom så mange andre, sig til sin gamle herres parti. Efter at Christian IIIs tropper 1535 havde besat Fyn blev hans andel i hans og hans brødres fynske pantegodser og slesvigske ejendomme atter beslaglagt fordi han havde ført avindskjold mod riget. Selv var han i grev Christoffers tjeneste på Kbh.s slot, som det synes som grevens fodermarsk. Efter Kbh.s overgivelse fulgte han greven til Tyskland; her synes han i pfalzgrev Frederiks tjeneste at have bekæmpet Christian IIs fjender.

Familie

Forældre: Anders Ebbesen U. til Oregård (død tidligst 1507, gift 2. gang med Ellen Tinhuus) og Helvig Smalsted (død 1498). Ugift (?).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig