Otto B. Wroblewski, Otto Bernhard Wroblewski, 13.7.1827-11.4.1907, boghandler. Født i Kbh. (Ty. ref.), død på Frbg., begravet sst. Det hjem W. voksede op i var meget litterært interesseret, og det faldt naturligt at han 1843 blev sat i lære hos C. A. Reitzel hvis forlag og boglade dengang stod i fuldt flor som Danmarks betydeligste og som centrum for et kraftigt litterært liv hvor de store digtere daglig færdedes, et ideelt lærested for en ung mand med "en aldeles umættelig Higen efter Bøger og Bogvæsen". Efter ti års arbejde hos Reitzel, blot afbrudt af 16 måneders deltagelse i felttoget 1848-50, ønskede W. at blive selvstændig og etablerede sig 1.5.1853 i Roskilde for ikke at skabe nogen konkurrence i København til sin gamle principal og dennes sønner som han stod personligt nær. Men arbejdet som boghandler i en mindre by hvor han var nødt til at handle med adskilligt andet end netop bøger tilfredsstillede ham ikke, og allerede efter fem års forløb solgte han sin forretning for at vende tilbage til København. Han fik her ved sin fars indflydelse knyttet forhandling af stempelpapir til sin boglade, et siden bibeholdt speciale, men interesserede sig i øvrigt mest for sin forlagsvirksomhed der vel aldrig blev betydelig, men altid havde et smukt litterært præg. Han udgav således Kr. Arentzen: Baggesen og Oehlenschläger I–VIII, 1870-78, Rasmus Nielsens, Bj. Bjørnsons og Rudolph Schmidts tidsskrift For Idé og Virkelighed, 1871-73, C. Riis-Knudsens Literatur og Kritik I-IV, 1889-90, Personalhistorisk Tidsskrift og – sammen med C. A. Reitzel – P. Hansens Nær og Fjern I-IX, 1872-80. 1870-86 var han hovedkommissionær for Selskabet til den danske litteraturs fremme. Blandt hans forfattere var M. A. Goldschmidt mod hvem W. af principielle grunde førte en retssag som han vandt da Goldschmidt på andet forlag havde udgivet en bog der var udkommet hos W. og endnu ikke udsolgt. Inden for sin stand var W. både afholdt og agtet. Han deltog med levende interesse og hyppige indlæg i dens anliggender. 1870-88 var han næstformand i Boghandlerforeningen. Han tog initiativet til Adressebog for den danske, norske og svenske Boghandel hvis fire første årgange 1859-69 han selv redigerede og udgav.

Pennen faldt altid W. let i hånden. Allerede 1850 udgav han Smaafortællinger for Børn i Riim med tegninger af P. C. Klæstrup. Sine barndomserindringer har han beskrevet i Nørrebro i Trediverne (Museum, 1895 I) og Minder fra min Skoletid 1834-43 (Vor Ungdom, 1897), sine ungdomsminder i Livjæger i 1848-49 (Museum, 1895 II) og Ti Aar i C. A. Reitzels Boglade, 1889, sin virksomhed i Roskilde i Fem Aar i Roskilde, udg. 1917 af hans søn Otto W. De to sidstnævnte bøger er de første i dansk litteratur med skildringer af bogladens hverdagsliv. I Nordisk Boghandlertidende (nov.-dec. 1900) skrev han Om Boghandleren i Danmark i det 19. Aarhundrede (udk. i bogform 1901). Ved boghandlermøder og festlige lejligheder manglede der sjældent en sang med hans mærke -o-y. W. var, selv om han spøgende kunne betegne sig som "en halvstuderet Røver", en meget alsidigt dannet mand med mange interesser, ikke mindst samlerinteresser. Hans store samling af lejlighedssange og viser er nu i Det kgl. bibliotek hvor også en stor del af hans autografsamling befinder sig. Hans bogsamling på over 5 000 bind med mange sjældne særtryk og småskrifter solgtes efter hans død på auktion. 1886 optog han sin søn Otto W. (1860– 1921) som kompagnon. Forretningen blev fortsat af sønnesønnen Paul W. (1892-1979) og ejes og ledes nu af fjerde generation Ivan W. (f. 1929), fremdeles under den gamle adresse, Nytorv 19, København K.

Familie

Forældre: kontorchef i rentekammeret, senere stempelpapirforvalter, etatsråd Johan Daniel Wroblewsky (1786-1864) og Henriette Caroline Cæcilie Schorn (1794-1850). Navneforandring fra Wroblewsky til W. 13.9.1887. Gift 1. gang 25.10.1854 i Kbh. (Garn.) med Theodora Marie Eriksen, født 1.4.1833 i Store Magleby, død 22.3.1855 i Roskilde, d. af kgl. skovfoged, plantør og gårdejer Hans E. (1792-1849) og Maria Magdalene Schebel (1796-1874). Gift 2. gang 6.5.1859 i Kbh. (Holmens) med Berta Elisabeth Hald, født 28.10.1833 i Kbh. (Frue), død 28.12.1888 på Frbg., d. af sekretær i Det kgl. landhusholdningsselskab, senere justitsråd J. C. H. (1798-1868) og Emilie B. Jacobsen (1804-47). – Sønnesøn af Daniel Wroblewsky.

Udnævnelser

R. 1884. DM. 1900.

Ikonografi

Tegn. af A. Jerndorff, 1890. Stik af Th. & A. Weger, 1893. Tegn. af Frants Henningsen. Foto.

Bibliografi

Erindr, i Museum, 1895 I 1 8 og II 200-22, Vor ungdom, 1897 151-76, Ti år i C. A. Reitzels boglade, 1889, Fem år i Roskilde, udg. Otto Wroblewski, 1917 og For hundrede år siden, udg. Mogens Lebech, 1953. – C. Nyrop: Bidrag til den da. boghandels hist. II, 1870. Nord. boghandlertid. 31.5.1878, 24.4.1903 og 18.4.1907. Baldur Borgen i Dansk boghandlertid. 2.9.1927. O. H. Delbanco: Festskr. i anledn. af boghandlerforen.s halvhundredårsdag, 1887. A. Dolleris: Danm.s boghandlere, 1893 216-19; 1906 362-65; 1919 392f. Adressebog for den danske, norske og svenske boghandel XIII, 1893 V-VIII. Arthur G. Hassø: Den danske boghandlerforen.s hist., 1937. Aleks. Frøland: Bøger, bogsalg, boghandlere omkr. 1875, 1969. Samme: Dansk boghandels hist., 1974. – Papirer i Rigsark. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig