Otto Blome - overhofmarskal

Otto Blome, 3.6.1684-1.8.1738, overhofmarskal, gehejmekonferensråd. B. blev 1699 immatrikuleret ved Det kgl. ridderakademi i Kbh., studerede derpå ved tyske universiteter og rejste i Italien, Frankrig, England og Holland. 1705 blev han dansk etatsråd og landråd i hertugdømmerne, 1717 konferensråd. 1721 blev han kronprinsesse Sophie Magdalenes overhofmester, og 1724 udnævntes han til overhofmarskal hos kong Frederik IV, et embede han beholdt til kongens død. 1729 udnævntes han til gehejmeråd. Efter Christian VI's tronbestigelse blev han 1730 gehejmekonferensråd og medlem af konseillet. 1735 fik han sin afsked og valgtes s.å. til sin fætter Wulf B.s efterfølger som klosterprovst i Preetz. 1734–35 var han præses i Det kgl. vestindisk-guineiske kompagni. Foruden fædrenegodserne besad han en tid bl.a. Harzhorn ved Segeberg, det B.ske Freihaus i Kiel og et hus i Kbh. – B. var en ret ubegavet, men skikkelig mand, hvis karriere udelukkende skyldtes hans slægtforbindelse med familierne Reventlow og Holstein; han fungerede i hofintrigerne ofte som en nyttig stødpude, men i konseillet var han et rent nul.

Familie

Forældre: Bendix B. til Dänisch- og Deutsch-Nienhof, Kaltenhof og Birkenmoor (1627–88) og Elisabeth Christina Reventlow-Futterkamp (1645–1702). Gift 1. gang før 1711 med Anna Margaretha Brockdorff, d. af kgl. dansk gehejme- og landråd Wulf B. til Wensin (1650–1732, gift 2. gang med Lucia Rantzau, 1672–1707, gift 3. gang med Elisabeth Christine Reventlow, enke efter gehejmeråd Cai v. Thienen, 1656–1701) og Ida v. Rumohr-Lindau (1662–93). Ægteskabet opløst 1725. Gift 2. gang 28.10.1725 med komtesse Charlotte Amalie Frijs, født 1692, død 6.12.1750, begr. i Kiel (Skt. Nic. k.) (gift 1. gang 1711 med dansk generalmajor Balthasar Friedrich v. Oertzen, død 1723), d. af stiftamtmand grev Niels F. (1664–99) og komtesse Christine Sophie Reventlow (1672–1757, gift 2. gang 1700 med storkansler grev U. A. Holstein, 1664–1737).

Udnævnelser

Hv. R. 1721. Bl.R. 1731. L'union parfaite 1732.

Ikonografi

Malet som hvid ridder (Kolk, Estland), som blå ridder (Kletkamp) og nærtstående type (Holsteinborg). Mal. med ordenen l'union parfaite (Fr.borg).

Bibliografi

P. Hirschfeld: Otto v. Blomes grosse Tour 1701–02. Ein Reisetagebuch. Nordelbingen XII, 1936 177–196. -Danm.s adels årbog LII, 1935 II 31. Otto Hintze: Geschichte des uradeligen Geschlechts der Herren und Grafen Blome, 1929 260–67. E. Holm: Danmark-Norges hist. 1720–1814 II, 1894.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig