Otto Busse

Otto Busse, Otto Frederik August Busse, 16.7.1850-16.4.1933, maskiningeniør, statsbanedirektør. Født i Kbh. (Petri), død på Frbg., urne på Ass. kgd. B. var så at sige født til at blive jernbanemand. Han blev født på Kbh.s ældste banegård hvor hans far, der var indvandret fra Hannover, som overmaskinmester havde embedsbolig i etagen over værkstederne. Efter at have været i lære på Frederiksværk uddannede B. sig på Gewerbe-academie i Chemnitz og tog afgangseksamen herfra 1871. I nogle år var han derefter ansat som maskiningeniør ved statsbanerne med tjeneste i Århus som afløser for den gamle engelske overmester J. Blair. 1882 forfremmedes han til overmaskiningeniør i Jylland. Da banerne 1892 fik fælles ledelse og den sjællandsk-falsterske og den jysk-fynske maskinafdeling blev slået sammen blev han maskinchef (fra 1904 benævnt direktør for maskinafdelingen), og han var som sådan medlem af statsbanernes generaldirektion. I denne stilling forblev han til 31.7.1910, da han på grund af uoverensstemmelser med Ch. Ambt og den daværende minister for offentlige arbejder W. Weimann om hvorledes centralværkstederne skulle drives blev afskediget af denne sidste. B. har haft en betydelig indflydelse på statsbanernes materiel. 1876 konstruerede han de tender-lokomotiver som benyttedes på Klampenborgbanen indtil 1896, og 1880 og 1894 konstruerede han de nye iltogslokomotivtyper. B. havde endvidere en betydelig indflydelse på udviklingen af de danske dampfærger; 1881 havde han sammen med direktøren for de jysk-fynske statsbaner, etatsråd Niels Holst, konstrueret de første to færger, Hjalmar og Ingeborg, og efter at færgemateriellet 1904 var henlagt til maskinafdelingen konstruerede han færgerne Christian IX og Odin. Det var endvidere ham der foranledigede indførelsen af vakuumbremsen, ligesom han indførte dampopvarmning af jernbanetog og var virksom for at forbedre ventilationen og belysningen. En rationel omordning af værkstedsforholdene ved statsbanerne og indførelsen af et laboratorium for materialeundersøgelser fx af kul og olie skyldes ligeledes B. Som konstruktør nød han betydelig anseelse i udlandet. På udstillingen i Bruxelles 1910 udstillede et tysk firma hans sidste lokomotivtype. - 1888-91 var B. medlem af Århus byråd og 1912-22 af Industrirådet. Han var medarbejder ved forskellige udenlandske håndbøger og tidsskrifter, fx Stöckers håndbog Die Eisenbahntechnik der Gegenwart, Organ für die Fortschritte des Eisenbahn-wesens o.a., og han var medlem af bestyrelsen for flere aktieselskaber, således Helsingørs jernskibs- og maskinbyggeri, Smith og Myginds maskinfabrik, A/S Vølund og A/S Christiansholms fabrikker. Endvidere var han medlem af den kommission der takserede de københavnske sporveje ved deres overgang til kommunen 1911.

Familie

Forældre: overmaskinmester ved Det sjællandske jernbaneselskab Otto Friedrich August B. (1822-83) og Louise Albertine Rost (1833-1901). Gift 23.5.1877 i Düsseldorf med Margarethe Jacobi, født 31.3.1857 i Meissen, Tyskland, død 13.3.1940 på Frbg., d. af maskinfabrikant Johann Ernst J. (1814-67) og Augusta Brosey (død 1867).

Udnævnelser

R. 1880. DM. 1895. K.2 1907.

Ikonografi

Træsnit af W.Obermann (gruppebillede med H. A. R. Elben) 1874. Foto.

Bibliografi

J. B. Bruun i Ingeniøren XIX, 1910 253-58. H. G. Dorph sst. XLII, 1933 157-59. Järnbaneblådet, Sth. 1910 173f. A. Ohmeyer i Dansk jernbanebl. 26.4.1933.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig