Otto C. Aagaard

Otto C. Aagaard, Otto Carl Aagaard, 14.12.1883-24.9.1970, læge. Født i Kbh, død sst., begravet Mariebjerg kgd. Aa. blev student 1902 fra Schneekloths skole i Kbh. og fik lægevidenskabelig embedseksamen fra Kbh.s. univ. 1909. Han var allerede i studentertiden demonstrator anatomiae ved universitetets normalanatomiske institut og i kandidatåret prosektor sst. Efter turnustjeneste 1913 ved Rigshospitalet blev Aa. 1914-21 klinisk assistent og senere reservelæge hos kirurgen Th. Rovsing på Rigshospitalet og samtidig assistent på Rovsings privatklinik. 1924-28 var han reservelæge og underaccoucheur hos Sv. Aa. Gammeltoft ved Rigshospitalets fødeafdeling A hvor Aa. under dennes sygdom i 1935 konstitueredes som overaccoucheur og professor i obstetrik og gynækologi. Fra 1928 var Aa. en meget søgt og omsorgsfuld praktiserende føde- og kvindesygdomsspecialist der havde privatklinik fra 1928-56 og tillige var tillidslæge for Kbh.s brandvæsen fra 1927. 1909-24 var han på gentagne studierejser i England, Frankrig og USA. Aa. var en flittig, meget stringent stilist. 1911 fik han universitetets guldmedalje for en afhandling om det lymfatiske apparat i tungeroden, og 1919 publicerede han i Hospitalstidende et større arbejde om moderne metoder ved blodtransfusion hvor han som den første i landet påviste agglutinationsfænomenets betydning ved blodoverførsel. 1924 forsvarede han for den medicinske doktorgrad ved Kbh.s univ. det klinisk-anatomiske medicinsk-historisk betydelige arbejde Les vaisseaux lymphatiques du coeur chez l'homme et chez quelques mammiféres hvor kirurgen A. Lendorf og anatomen Fr. C. C. Hansen ved deres kritiske opposition sårede Aa., noget han aldrig forvandt. Foruden en række tidsskriftartikler om anatomiske, kirurgiske, gynækologiske og obstetriske emner skrev Aa. oversigtsartiker i Vore Sygdomme (red. O. Thomsen og F. Rydgaard) 1928-30, Kvinder i Sundhed og Sygdom (red. Sv. Aa. Gammeltoft) 1946-47 samt en meget stor del af artiklerne om læger i 2. udgave af Dansk biografisk Leksikon 1933-44. En enkelt, om kirurgen A. Lendorf, gav anledning til en del uberettiget polemik. For Det Classenske litteraturselskab for læger var Aa. 1929-61 den utrættelige sekretær der organiserede selskabets tidsskriftudveksling og sårbare økonomi. 1925-33 var Aa. sekretær og 1933-35 formand for Foreningen for gynækologi og obstetrik, 1929 medlem af kræftkomiteen, 1914-47 censor ved Dansk lægeforenings massagekursus, 1935-45 censor i obstetrik og gynækologi ved Kbh.s universitet og 1947 medlem afkommissionen til valg af censorer ved medicinsk embedseksamen hvilket medførte at censorerne skulle afgå ved deres fyldte 70. år. – Aa. modtog 1962 Dansk medicinsk-historisk selskabs Lederlepris.

Familie

Forældre: pressefotograf Julius Aa. (1847-1926) og Vilhelmine D. C. Brockmeyer (1855-1923). Gift 7.11.1917 i Kbh. (b.v.) med tekstilkunstner Gudrun Stig Nielsen, født 13.1.1895 i Torslunde, Fugle hrd., d. af sukkerfabrikbestyrer, cand. pharm. Ejnar N. (1855-1908) og Elisabeth Margrethe Thomsen (1857-1960).

Udnævnelser

R. 1935.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s. univ. nov. 1925 91f. – E. Snorrason i Nord. t. för bok- och biblioteksväsen LXIX, Upps. 1982 105-17.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig