Otto Helms

Otto Helms, 6.5.1866-16.4.1942, læge, ornitolog. Født i Horsens, død i Charlottenlund, begravet Ordrup kgd. Fra barndommen havde H. en varm kærlighed til og interesse for fugle. Den dyrkedes efter studentereksamen fra Horsens 1883 jævnsides med lægestudiet og videreførtes i Grønland (Ivigtut og Arsuk). Fra 1894 praktiserede han i Haslev og fik hurtigt en særlig interesse for den dengang hærgende tüberkulose. Da den nyligt stiftede Nationalforening til tüberkulosens bekæmpelse 1903 opførte et sanatorium i Haslev var han selvskreven til at blive dets overlæge, og fem år senere søgte han til det nybyggede sanatorium ved den fuglerige Nakkebølle fjord ved Fåborg hvor han var overlæge i næsten 30 år. Han satte behandlingen i system, indførte nye metoder -bl.a. den senere overalt anvendte diagnostiske metode, sænkningsreaktionen – og lagde stor vægt på efterbehandlingen i form af nøje ordineret beskæftigelsesterapi for at gengive patienterne mod og livsvilje, et initiativ der vakte international opmærksomhed. H. skrev talrige mindre fagartikler om tüberkulosen og dens bekæmpelse, holdt mange foredrag rundt om i landet og udgav en populær bog om sygdommen (1931). Han var desuden formand for eller bestyrelsesmedlem i adskillige speciallægeforeninger. H. var en af hovedkræfterne bag stiftelsen af Dansk ornithologisk forening 1906, var redaktør af foreningens tidsskrift de første 14 år, formand 1929–41 og derefter æresmedlem. Han var en dygtig og vidende feltornitolog, og alle hans fugleartikler er faunistiskbiologiske. De første handler om egne iagttagelser i Grønland, og på grundlag af materiale sendt af kolonibestyrer J. Petersen skrev han The birds of Angmagssalik, 1926. Den mest omfangsrige af artiklerne om den hjemlige fugleverden er Fuglene ved Nakkebøllefjord, 1919. Han skrev også om ornitologiens historie, bl.a. tre større biografier, og udgav 1929 en oversættelse af dele af Otto Fabricius: Fauna Groenlandica. Disse års stærke vækst af fugleinteressen i vide kredse af befolkningen beroede i høj grad på de talrige foredrag H. holdt i radio og foreninger og på hans tre populære bøger med farvetavler af Ingeborg Frederiksen: Danske Fugle ved Hus og Have, 1924 (oversat til svensk og hollandsk), Danske Fugle ved Stranden, 1927, og Danske Fugle i Skov, Mark og Mose, 1930. Desuden udgav han 1925–27 sammen med Johannes V. Jensen og Johannes Larsen tre små bøger om enkelte fugle: Stæren, Nattergalen og Storken.

Familie

Forældre: apoteker, senere justitsråd Jacob H. (1820–90) og Marie Kirstine Bang (1834–1903). Gift 19.1.1894 i Kbh. (Jac.) med Marianne Karoline Meyer, født 20.7.1864 på Børglumkloster, død 21.9.1938, d. af forpagter på Børglumkloster, senere ejer af Ny Skivehus Georg Theodor M. (1821–1905) og Johanne Marie Schibsby (1827–84). – Far til Adam H. Bror til Johannes H. (1865–1934).

Ikonografi

Tegn. og mal. af Ingeborg Frederiksen, ca. 1922. Tegn. af Otto Christensen, 1941 (Fr.borg). Foto.

Bibliografi

O. H. i Anker Aggebo: Danske lægememoirer I, 1936 = Asklepios' tjenere I 190–214 og sst. II, 1937 = Asklepios' tjenere II 91–113. Samme: Overlægen fortæller, 1940. – Politiken 18.4.1942. Poul Jespersen i Dansk ornitologisk foren.s t. XXXVI, s.å. 65–70. Samme i Naturhist. tid. VI, s.å. 45f. Sophus Bang i Ugeskr. for læger CIV s.å. 487f. – Papirer i Kgl. bibl.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig