Otto J. Thambsen

Otto J. Thambsen, Otto Jacob Thambsen, 1670-17.9.1724, søofficer. Født i Kbh, død på St. Thomas, begravet sst. T. blev lærling 1691, var i hollandsk tjeneste 1692–94 hvor han deltog i forskellige søslag, og 1694 med orlogsskibet Lindormen på konvojrejse til Frankrig under Just Juel. Han blev underløjtnant 1695, premierløjtnant 1697, kaptajnløjtnant 1700, kaptajn 1703, kommandørkaptajn 1709, kommandør 1711 og schoutbynacht 1714. Han var i fremmed tjeneste, dels i hollandsk, dels venetiansk, 1697–99. Ved krigsudbruddet 1700 blev han chef for snauen Maagen og n.å. ansat ved søkadetkompagniet hvor han 1703–14 var næstkommanderende og fungerede som chef i C. T. Sehesteds lange fraværsperioder. 1703– 10 havde han adskillige udkommandoer. Ved den store nordiske krigs begyndelse blev han 1710 chef for orlogsskibet Prins Christian og deltog med dette 4.10. i slaget i Køge bugt. 1711 og 1712 var han flagkaptajn i Østersøflåden under U. C. Gyldenløve (1678–1719) og samtidig chef for Elephanten, n.å. chef for Ebenetzer og 1714 for Fyen og tillige chef for en mindre eskadre, først på konvojering til Norge, derefter i Østersøen hvor han optrådte energisk og handlekraftigt. 1715 førte han avantgarden i admiral P. Rabens flåde i Østersøen med sit flag i Ebenetzer og deltog i slaget ved Rügen 8.8. Efter slaget blev han m.fl. tiltalt for ikke at have været på sin post med de ham underlagte skibe. N.å. nedsattes en overkrigsret for at pådømme sagen. Dommen faldt først i dec. 1718, og T. blev fuldstændig renset og frikendt. Ved krigens slutning fik han sin afsked fra udgangen af 1719. 1723 udnævntes han til guvernør over St. Thomas hvor han døde efter et halvt års forløb. T. var en kundskabsrig og dygtig officer.

Familie

Forældre: slotsgartner og forvalter ved Rosenborg Andreas T. (død 1689) og Sophie Amalie Kalthof (død 1689). Gift 6 3.1705 i Kbh. (Helligg.) med Birgitte Cathrine Wissing, død sept. 1758 i Kbh., d. af kancelliråd Jens W. (ca. 1656–97, gift 2. gang 1696 med Ingeborg Foss, ca. 1661–1737, gift 1. gang 1691 med Hans Thøgersen Lassen til Hvidstedgård) og Elisabeth Meulengracht (1659–94).

Bibliografi

Bidrag til den store nord. krigs hist., udg. Generalstaben I-X, 1899–1934. H. C. A. Lund: Søkadet-korpsets hist. 1701–1901, 1901 11 23 37. Olav Bergersen: Viceadmiral Peter Tordenskjold I–II, Trondhjem 1925. Samme: Fra Henrik Bielke til Iver Huitfeldt IV, Trondheim 1953.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig