Otto Kier

Otto Kier, 15.4.1792-23.3.1863, advokat, historisk forfatter. Født i Haderslev, død sst., begravet sst. K. blev student 1812 fra Haderslev, studerede i Kiel og Heidelberg, tog 1816 juridisk eksamen i Gottorp og nedsatte sig som advokat i Haderslev hvor han virkede til sin død. Han fik 1837 bestalling som overretssagfører og notar, og 1841 blev han herredsfoged for Gram herred. Han søgte 1843 at hindre den af dansksindede bønder ønskede ophængning af en mindetavle for sprogreskriptet af 1840 i Gram herreds tinghus, og 1848 sluttede han sig åbenlyst til slesvigholstenerne. Den provisoriske regering udnævnte ham til borgmester, politimester og byfoged i Haderslev, en stilling han beklædte til marts 1850. – Som embedsmand var K. overmåde dygtig. Han var kasserer ved Haderslev provstis fælles kirkekasse og blev 1841 medlem af den kommission som arbejdede med naturaltiendens afløsning; i flere skrifter slog han til lyd for en regulering af det nordslesvigske tiendevæsen, ligesom han utrætteligt arbejdede for en forbedring af Haderslev havn og fjordens sejlbarhed. Herom udgav han 1854 Der Hafenbau der Stadt Hadersleben. Han interesserede sig stærkt for Slesvigs retshistorie og forfatningsforhold; hans afhandlinger findes navnlig i Jahrbücher für die Landeskunde der Herzogthümer Schleswig-Holstein und Lauenburg, heri bl.a. hans hovedarbejde Ansichten über den Entwickelungsgang der inneren Verfassung des Herzogihums Schleswig, mit besonderer Berücksichtigung des Amts Hadersleben II–VII, 1859–64.

Familie

Forældre: skipper Otto Thomsen K. (1749–1832) og Anna Maria Boyschau (1748–1830). Gift 30.6.1820 i Haderslev med Johanne Frederikke Bruhn, født 15.3.1799 i Flensborg, død 15.5.1874 i Haderslev, d. af købmand Johan Ernst B. (ca. 1748–1808) og Maria Prehn (1766–1807).

Udnævnelser

R. 1831.

Ikonografi

Mal. af Valentin Wassner fra 1840erne.

Bibliografi

P. Lauridsen: Da Sønderjylland vågnede IV, 1916; VI, 1918. Chr. Paulsens dagbøger, udg. Kn. Fabricius og J. Lomholt-Thomsen, 1946. Laurids Skau: Brevveksl. m. politiske venner i Kbh., udg. H. V. Gregersen, 1966. Samme: Brevveksl. m. politiske venner i Sønderjylland, udg. samme, 1970. – Jahrbücher für die Landeskunde der Herzogthümer Schlesw.-Holst. und Lauenburg VII, Kiel 1864 299–303. H. Hjelholt: Sønderjylland under treårskrigen II, 1961. H. Fangel: Haderslev bys hist. I, 1975.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig