Otto Sommer, Carl Otto Frederik Sommer, 19.11.1856-17.5.1914, præst, forfatter. Født i Slesvig (Garn.), død i Odense (Skt. Knuds), begravet Veflinge kgd. S. voksede op i et nationalt bevidst hjem præget af gammel dansk kultur. Faderen, der var ritmester og stationeret i Slesvig, deltog i kampene 1864, og familiens flugt til Kbh. gjorde et stærkt indtryk på den da syvårige dreng. Han har senere levende skildret begivenhederne i Vort Opbrud fra Byen Slesvig i Febr. 1864, 1891. Efter studentereksamen fra Haderslevlærernes skole 1875 begyndte han uden større lyst og under påvirkning af den handlekraftige mor at studere, men han havde mere lyst til søen. De første studieår blev ofte afbrudt af virke som privatlærer og 1883–84 deltog han som værnepligtig marinesoldat i et togt til Middelhavet, De vestindiske øer og Haiti, oplevelser der prægede ham for livet. 1886 blev han teologisk kandidat, fik tilbudt Vågø præstekald på Færøerne, men sagde nej af frygt for ensomheden, og blev derefter præst i Grindsted-Grene 1886–93 og fra 1893 til sin død i Veflinge på Fyn der var økonomisk bedre aflagt. – S. var en utraditionel præst, men en god prædikant der ikke bandt sig til nogen kirkelig retning. Han skabte forargelse hos de vakte, men befandt sig godt på den nøjsomme egn hvor han gik ivrigt ind for hedeopdyrkningen. En af egnens pionerer, Anders Chr. Andersen, skildrede han levende i En Hedens Helt, 1899 og han stod bag dr.med. Frode Halks plantage Frodeslund. Efter en brand lod han en ny præstegård opføre og i hans tid byggedes den nye kirke i Grene. Han arbejdede med anbringelse af københavnske feriebørn på egnen, men skuffedes over sagens forløb, hvilket han med nogen bitterhed har omtalt i Erindringer om Grindsted-Grene sogne, 1980, tidligere trykt i forskellige uddrag men samlet i Bogense avis 1919. Udgaven fra 1980 omfatter også tre artikler om Grindstedegnen og dens beboere hvor han skildrer den tekniske udvikling uden begejstring, idet den var ødelæggende for de gamle kostvaner og husfliden. Efter at være kommet til Veflinge ophørte han ikke med at føle sig knyttet til sit første kald. Hans kærlighed til søen gav sig udslag i, at han i ferierne ofte tog hyre med småskippere fra Bogense, og i et i sin tid populært men nu glemt forfatterskab bestående af tre sømandsromaner og flere almanakfortællinger der fik en anmelder til at drage sammenligning med kaptajn Marryat. Flere forfattere har brugt hans farverige skikkelse som model. Han optræder som pastor Galle i H. Hamanns Fynsk Landmandsliv, 1905, og stud. teol. H. C. Hammer i Karl Larsens Den gamle Historie I, 1920. – S. var far til seks børn, hvoriblandt sognepræst i Skivum, senere Krummerup Otto Ludvig Vilhelm Sommer, født 28.4.1891, død 24.10.1931, der var en anerkendt præstehistoriker. Han var medarbejder ved Kirkelig Haandbog 1927 og 1931, ved Præstehistoriske Samlinger 1929–31 og ved Dansk genealogisk institut 1927–31 med Max Grohshennig og Th. Hauch-Fausbøll: Danmarks Præstehistorie 1884–1911 og udgav De sidste syv led af Præsteslægten Sommer, 1931. Han var desuden medstifter af Selskabet for dansk Præstehistorie. – En søn af denne, kordegn ved Skt. Johannes k. i Kbh., Otto Mogens Rasmus Vilhelm Sommer, født 4.2.1918, er ligeledes en kyndig personalhistoriker.

Familie

Forældre: premierløjtnant, senere ritmester, kgl. landmåler Carl Wilhelm S. (1820–81) og forfatter Marie Cecilie Christiane Høckendorff (1827–91). Gift 17.6.1890 i Hornstrup ved Vejle med Meta Jacobine Andrea Caroline Lebech, født 1.8.1861 i Nr. Haksted ved Flensborg, død 30.5.1929 i Dalum, d. af degn og lærer Ludvig Volrad Klausen L. (1830–1914) og Johanne Helene Jannsen (1833–1910).

Ikonografi

Foto. – Mindesten i Veflinge.

Bibliografi

Evald Tang Kristensen: Minder og oplevelser III, 1925 476f; IV, 1927 359. H. C. Larsen: Grindsted kirke. Hedens domkirke, 1948 40. Grene sogn 1790–1969, red. Hans Jensen, 1969.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig